Urząd Gminy w Brzeźnicy informuje, iż wpłynęła 1 oferta cenowa na :

 

„Wykonanie prac związanych z świadczeniem usług w zakresie wyłapywania, transportu, przyjmowania i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz prowadzenie całodobowej usługi udzielania pierwszej pomocy dla zwierząt poszkodowanych podczas kolizji drogowych z terenu gminy Brzeźnica w 2019 i 2020 roku i udzielenia świadczenia usług weterynaryjnych pierwszej pomocy dla dzikich zwierząt w wyniku kolizji drogowych i innych ewentualnych zdarzeń”.

 

Lp. 
Oferta nr 1

  


Gabinet Weterynaryjny ANIMAL - VET Zasole

32-600 OŚWIĘCIM

ul. Garbarska 10

1.
Ryczałt brutto za 24 m-ce

3.000,00
x 24 m- ce = 72.000,00 zl.

2.
Za każdego następnego psa

2.000,00
x 10 szt.= 20.000,00 zł.

3.
Odbiór i opieka – kot

500,00
x 10 szt. = 5.000,00 zł.

4.
Uśpienie ślepych miotów

100,00
x 10 szt.= 1.000,00 zł.

5
Świadczenie usług weterynaryjnych / udzielenie pomocy weterynaryjnej dla dzikich zwierząt poszkodowanych w wyniku kolizji drogowych/


600,00
x 16 szt. = 9.600,00 zł.
6.
Ogółem Cena

107.600,00 zł.