ZP.271.30.2019
Brzeźnica, dnia 14.02.2019r.

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

                Zamawiający działając na podstawie art.86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz.1986 z późn. zm. ) przekazuje informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Zmiana sposobu użytkowania lokali mieszkalnych w istniejącym budynku szkoły podstawowej w Paszkówce na pomieszczenia sal lekcyjnych i pomieszczenia biurowe, które odbyło się w dniu 14.02.2019 r. o godzinie 10:30.

Kwota brutto jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zadania wynosi: 289.974,39 zł.

 

W terminie składania ofert w postępowaniu oferty złożyli:  

 

Lp.Firma (nazwa) adres Wykonawcy


Cena ryczałtowa brutto oferty

zł.

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

(miesiące)

Warunki płatności
1.


ETNA – Piotr Job

Usługi Remontowo – Budowlane Import – export art. przemysłowych

ul. Wyspiańskiego 48A

32-050 SKAWINA

286.685,82

zgodnie z wymogami

SIWZ

84zgodnie z wymogami SIWZ

2.


Firma Remontowo – Budowlana

Andrzej Mrowiec

Chrząstowice 15

34-114 BRZEŹNICA

288.850,00

zgodnie z wymogami

SIWZ

72zgodnie z wymogami SIWZ
3.


„MAR-BUD” Marian Kowalówka

Zakład Remontowo - Budowlany

32-051 WIELKIE DROGI, k/Skawiny Ochodza 117

280.061,77

zgodnie z wymogami

SIWZ

84zgodnie z wymogami SIWZ
4.


Tomasz Kozioł ART-BUD

u. Jana III Sobieskiego 77a

34-115 RYCZÓW

243.004,62

zgodnie z wymogami

SIWZ

84zgodnie z wymogami SIWZ
5.


Stanisław Barzycki

Zakład Budowlano – Montażowy

Kuków 121A

34-206 KRZESZÓW

284.800,00

zgodnie z wymogami

SIWZ

84zgodnie z wymogami SIWZ

 

Oryginał Pisma do pobrania >> zobacz

 

 

Zamawiający – Gmina Brzeźnica, ul. Krakowska 109, 34 - 114 Brzeźnica, woj. Małopolskie

Postępowanie o udzielnie zamówienia: „Zmiana sposobu użytkowania lokali mieszkalnych w istniejącym budynku szkoły podstawowej w Paszkówce na pomieszczenia sal lekcyjnych i pomieszczenia biurowe”

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): ZP.271.30.2019