GMINA BRZEŹNICA, 34-114 BRZEŹNICA

ul. Krakowska 109

 

       tel: 33 8792 029, fax. 33 8792 092,  www.brzeznica.pl, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Brzeźnica, dnia 25.02.2019

ZP.271.30.2019

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Wójt Gminy Brzeźnica, ul. Krakowska 109, 34-114 BRZEŹNICA działając zgodnie z art. 92 ust. 1 i ust. 2ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 roku poz. 1986 z późn. zmian.) informuje, że zostało zakończone postępowanie i dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zmiana sposobu użytkowania lokali mieszkalnych w istniejącym budynku szkoły podstawowej w Paszkówce na pomieszczenia sal lekcyjnych i pomieszczenia biurowe

 

1.Informuję, że wpłynęło 5 ofert , z których została wybrana oferta nr 4 wykonawcy :

 

Tomasz Kozioł ART-BUD

u. Jana III Sobieskiego 77a

34-115 RYCZÓW

 

 

Za całkowitą cenę ryczałtową: brutto = 243.004,62zł. Słownie brutto : dwieście czterdzieści trzy tysiące cztery złote 62/100                                                  

Okres gwarancji: 84 miesiące .

Jest to oferta z najkorzystniejszym bilansem punktowym w niniejszym postępowaniu, Wykonawca spełnia warunki udziału postępowania.

 

4. Punktacja pozostałych ważnych ofert :

 

Nr oferty

 

Nazwa Wykonawcy / imię i nazwisko, siedziba / adres/

Liczba pkt w kryterium Cena ofertLiczba pkt w kryterium Okres gwarancji


Suma punktów uzyskanych przez ofertę we wszystkich kryteriach

1.


ETNA – Piotr Job

Usługi Remontowo – Budowlane Import – export art. przemysłowych

ul. Wyspiańskiego 48A

32-050 SKAWINA

 


50,87 pkt.


40 pkt.


90,87 pkt.

2.


Firma Remontowo – Budowlana

Andrzej Mrowiec

Chrząstowice 15

34-114 BRZEŹNICA

 

50,48 pkt.20 pkt.70,48 pkt.
3.


„MAR-BUD” Marian Kowalówka

Zakład Remontowo - Budowlany

32-051 WIELKIE DROGI, k/Skawiny Ochodza 117

52,07 pkt.40 pkt.

92,07 pkt.

4.

Tomasz Kozioł  ART-BUD

u. Jana III Sobieskiego 77a

34-115 RYCZÓW

60 pkt.40    pkt.100 pkt.
5.


Stanisław Barzycki

Zakład Budowlano – Montażowy

Kuków 121A

34-206 KRZESZÓW

51,2 pkt.40    pkt.91,20 pkt.

 

Dziękujemy Wykonawcom za złożenie ofert w niniejszym postępowaniu.

 

Do wiadomości :

 

1.strona internetowa – www. brzeznica.pl

2.tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

3. a/a

 

Oryginał Pisma : pobierz