ZP.271.316.2019

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Wójt Gminy Brzeźnica, ul. Krakowska 109, 34-114 BRZEŹNICA działając zgodnie z art. 92 ust. 1 i ust. 2ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 roku poz. 1843 z późn. zm.) informuje, że zostało zakończone postępowanie i dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa budynku wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną na centrum medyczno – rehabilitacyjne w Brzeźnicy – Etap II”.

 

1. Informuję, że wpłynęło 10 ofert , z których została wybrana oferta nr 5 wykonawcy :

 

Za całkowitą cenę ryczałtową: brutto = 7 972 843,08

ETNA Piotr Job

ul. Wyspiańskiego 48A

32-050 Skawina

 

Słownie brutto: siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści trzy złote 08/100

Okres gwarancji: 60 miesięcy.

Jest to oferta z najkorzystniejszym bilansem punktowym w niniejszym postępowaniu. Wykonawca spełnia warunki udziału postępowania.

 

2. Punktacja pozostałych ważnych ofert :

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy / imię i nazwisko, siedziba / adres/

Liczba pkt w kryterium Cena ofertLiczba pkt w kryterium Okres gwarancji
Suma punktów uzyskanych przez ofertę we wszystkich kryteriach

 

1.


IMPULS CONTRACTOR

Sp. z o. o. Sp. k.

ul. Drukarska 7/49

30-348 Kraków

45,91 pkt.40 pkt.85,91pkt.

 

2.


Zakład Remontowo-Budowlany „BUDOLEX” Stanisław Oleksy

34-603 Ujanowice 109

54,34 pkt.40 pkt.94,34 pkt.

 

3.


Firma Usługowo – Remontowo – Budowlana

ANDRZEJ SZYMULA

Łączany, ul. Zagroda 4

34-115 Ryczów

57,09 pkt.40 pkt.97,09 pkt.

 

4.


Firma Budowlana Sikora Maciej Sikora

Os. Niwa 103a

34-400 Nowy Targ

54,50 pkt.40 pkt.94,50 pkt.

 

5.

ETNA Piotr Job

ul. Wyspiańskiego 48A

32-050 Skawina

60 pkt.40 pkt.100 pkt.

 

6.

Firma Remontowo-Budowlana „FRANKO” Franciszek Poniedziałek

ul. Krakowska 12

32-051 Krzęcin

41,89 pkt.40 pkt.81,89 pkt.

 

7.

Konsorcjum:

Lider Konsorcjum - Zakład Instalacyjny C.O. Gaz. Wod. Kan. Usługi Budowlane Michał Świerkosz

34-220 Maków Podhalański

ul. Wolności 201

Członek Konsorcjum - „INTEGRAL” Usługi Ogólnobudowlane Artur Świerkosz

34-220 Maków Podhalański

ul. Wolności 201

56,28 pkt.40 pkt.96,28 pkt.

 

8.

Usługi Budowlane „GRESMAR”

Stanisław Chodacki

Wielkie Drogi 224

32-051 Wielkie Drogi

58,02 pkt.40 pkt.98,02 pkt.

 

9.

Przedsiębiorstwo Handlowo Remontowo Budowlane ECCO-SYSTEM

Wojciech Konig

34-745 Spytkowice 195

50,51 pkt.40 pkt.90,51 pkt.

 

10.

Zakład Remontowo-Budowlany

inż. Grzegorz Boba

32-607 Polanka Wielka

ul. Zatorska 14

44,15 pkt.20 pkt.64,15 pkt.
      

              

Dziękujemy Wykonawcom za złożenie ofert w niniejszym postępowaniu.

 

Do wiadomości :

 

1. strona internetowa – www. brzeznica.pl

2. tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

3. a/a

 

Oryginał Pisma >> zobacz