Przedsiębiorstwo Eksploatacji Kruszywa Sp. z o.o. z siedzibą w Brzeźnicy ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę żywności na okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. w zakresie następujących części :

 

Część Nr 1

Mrożonki owocowe i warzywne - (CPV: 15331170-9),


Część Nr 2

Przyprawy (CPV 15870000-7)


Część Nr 3

Artykuły spożywcze różne - (CPV 15800000-6)


Część Nr 4

Mięso drobiowe - (CPV: 15112000-6),


Część Nr 5

Wyroby garmażeryjne – (CPV: 15894300-4)


Część Nr 6

Jaja świeże - (CPV: 03142500-3),


Część Nr 7

Mięso wieprzowe - (CPV: 15100000-3),


Część Nr 8

Mleko i produkty mleczarskie - (CPV: 15500000-3),


Część Nr 9

Pieczywo - (CPV: 15810000-9),


Część Nr 10

Ryby mrożone - (CPV: 15234000-7),


Część Nr 11

Warzywa i owoce - (CPV: 03200000-3),

 

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa żywności do Przedsiębiorstwa Eksploatacji Kruszywa Sp. z o.o. w Brzeźnicy w okresie 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną dowolną lub większą liczbę wymienionych w niniejszej specyfikacji części zamówienia oznaczonych numerami od 1 do 11.


Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie części zamówienia.

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

Oferty należy przesłać przesyłką pocztową lub kurierską na adres: Przedsiębiorstwo Eksploatacji Kruszywa Sp. z o.o. ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeźnica lub elektronicznie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 4 grudnia 2020 r. do godziny 12:00 W przypadku złożenia oferty po terminie zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę.


Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeźnica w dniu 4 grudnia 2020 r. o godzinie 12.15.

 

Załączniki do pobrania:

 

1. SIWZpobierz
2. Wzór Umowypobierz
3. Załącznikipobierz