ZP.271.307.2020

 

Brzeźnica, dnia 30.11.2020r.

 

Informacja z postępowania o udzielenie zamówienia, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro

 

 

Zamawiający przekazuje informację z postępowania o udzielenie zamówienia, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 44 Gliwice – Kraków od km 86+220 do km 87+ 000 w miejscowości Kossowa.”

 

  • Kwota brutto jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zadania wynosi: 70 000,00 zł.
  • W dniu 10.11.2020 r. sporządzono i przekazano do trzech oferentów zapytanie ofertowe.
  • Termin składania ofert minął w dniu 19.11.2020 r. o godz. 15.00.
  • Do upływu terminu składania ofert złożono 3 oferty:

 

 

Lp.

 

Nazwa i adres Wykonawcy

 

 

Cena netto

 

Cena brutto

1.


AD ECO BAU DARIUSZ SĄDELSKI

Świniarsko 323

33-395 Chełmiec

56 097,5669 000,00
2.


4d'Sign Architekt Łukasz Grzelewski

ul. Krzyżowa 63

32-080 Zabierzów

81 000,0099 630,00
3.


D. A. - PROJEKT Biuro Projektów Dróg, Ulic i Mostów

mgr inż. Dominik Adamczyk

ul. Rydlówka 44/7

30-383 Kraków

100 000,00123 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Oferty odrzucone: nie dotyczy
  • Wybór oferty:

 

W przeprowadzonym postępowaniu wybrano ofertę nr 1 złożoną przez AD ECO BAU DARIUSZ SĄDELSKI, Świniarsko 323, 33-395 Chełmiec.

Uzasadnienie wyboru: na podstawie ustalonego kryterium cenowego – 100% z otrzymanych ofert wybrano ofertę zgodną z przedmiotem zamówienia z najniższą kwotą brutto.

 

 

PDF M

 

Oryginał Pisma >> pobierz