Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 19 ust. 1 pkt 3 oraz art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1944 z późn. zm.) Wójt Gminy Brzeźnica ogłasza zamiar bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na ternie gminy.

 

I. Nazwa i adres właściwego organizatora:


Gmina Brzeźnica reprezentowana przez Wójt Gminy Brzeźnica, ul. Krakowska 109,

34-114 Brzeźnica

II. Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia:


Bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1440 z późn. zm.).

III. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej, linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej, na których będą wykonywane przewozy:


Publiczny transport zbiorowy – autobusowy wykonywany na terenie gminy Brzeźnica na 4 liniach komunikacyjnych: Łączany-Chrząstowice-Brzeźnica, Brzeźnica-Marcyporęba-Brzeźnica, Brzeźnica-Wyźrał-Brzeźnica, Brzeźnica-Sosnowice-Brzeźnica

IV. Przewidywana data bezpośredniego zawarcia umowy:


Styczeń 2021

V. Przewidywany czas trwania umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.


12 miesięcy

 

 

Wójt Gminy Brzeźnica

/-/ mgr inż. Bogusław Antos