FE RP MAL EU EFS

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeźnicy
ul. Krakowska 111
34-114 Brzeźnica

NIP 551-20-63-259

 

ZAMAWIAJĄCY

 

Zapytanie Ofertowe zp.271.1.1.2020

na udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:

Pełnienie funkcji koordynatora w ramach projektu „Q_działaniu”


Postępowanie prowadzone zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

  

 

 

Załączniki do pobrania:

 

1. SIWZ - wersja docpobierz
1.1SIWZ - wersja pdfpobierz
2. Załącznik nr 1 - wersja docpobierz
2.1 Załącznik nr 1 - wersja pdfpobierz

 

 

 

  

 

 

 

Zatwierdzający:

                                                                                                   

/-/ Grzegorz Wojtas

Kierownik GOPS