Informacja z postępowania o udzielenie zamówienia, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro

 

Zamawiający przekazuje informację z postępowania o udzielenie zamówienia, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Brzeźnica w 2021 roku.

 

  • Kwota brutto jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zadania wynosi:   4 400,00 zł
  • W dniu 21.12.2020 r. sporządzono i opublikowano na stronie internetowej zapytanie ofertowe.
  • Termin składania ofert minął w dniu 29.12.2020 r. o godz. 11.00.
  • Do upływu terminu składania ofert złożono 7 ofert:

 


Lp.

 


Nazwa i adres Wykonawcy


Cena brutto

1.

Mgr Arkadiusz Jerzy Sputowski AUDYTOR WEWNĘTRZNYLic. MF nr 134/2004

ul. Z. Sierakowskiego 12 m. 4

37-700 Przemyśl

6 250,00

2.

Andrzej Hawran Nikielkowo

ul. Żurawia 9

10-370 Olsztyn

2 798,00

3.

Szczepan Padlach – audytor wewnętrznych

Świątniki 5

28-330 Wodzisław

2 900,00

4.

Grupa Gumułka – Audyt Sp. z o. o. Sp. k.

ul. Matejki Jana 4

40-077 Katowice

11 439,00

5.

KANCELARIA AUDYTORSKA Wiatrowski & Partnerzy

ul. Maślana 9

25-724 Kielce

12 000,00

6.

KPW Audytor Sp. z o. o.

ul. Tymienieckiego 25c/410

90-350 Łódź

6 888,00

7.

OMEGA AUDYT CENTRUM DORADZTWA i AUDYTU Anita   Rogóz

Świniarsko 500

33-395 Chełmiec

3 690,00

 

 

  • Oferty odrzucone: nie dotyczy
  • Wybór oferty:

 

W przeprowadzonym postępowaniu wybrano ofertę nr 2 złożoną przez Andrzej Hawran Nikielkowo, ul. Żurawia 9, 10-370 Olsztyn.

Uzasadnienie wyboru: z otrzymanych ofert wybrano ofertę zgodną z przedmiotem zamówienia z najniższą kwotą brutto.

 

PDF M

 

Oryginał Pisma >> pobierz