Przedsiębiorstwo Eksploatacji Kruszywa Sp. z o.o. z siedzibą w Brzeźnicy informuje, że unieważnia przetarg nieograniczony

na dostawę żywności na okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. w zakresie Części Nr 11 Warzywa i owoce.