EU MAL PROW

 

 

ZP.271.18.2020

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Wójt Gminy Brzeźnica, ul. Krakowska 109, 34-114 BRZEŹNICA działając zgodnie z art. 92 ust. 1 i ust. 2ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 roku poz. 1843 z późn. zmian.) informuje, że zostało zakończone postępowanie i dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej  na miejsce rekreacji i wypoczynku  w miejscowości Łączany”.

 

1. Informuję, że wpłynęło 9 ofert , z których została wybrana oferta nr 9 wykonawcy :

„BRUK-SPEC” PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE  Mateusz Gancarczyk Śleszowice 70, 34-210 ZEMBRZYCE

 

 

Za całkowitą cenę ryczałtową:  brutto = 630 000,00 zł. Słownie brutto: sześćset trzydzieści tysięcy złotych 00/100                                                 

Okres gwarancji: 84 miesiące .

Jest to oferta z najkorzystniejszym bilansem punktowym w niniejszym postępowaniu, Wykonawca spełnia warunki udziału postępowania.

2.Punktacja pozostałych ważnych ofert :

 

 

Nr oferty

 

Nazwa Wykonawcy / imię i nazwisko, siedziba / adres/

Liczba pkt w kryterium Cena ofertLiczba pkt w kryterium Okres gwarancji
Suma punktów uzyskanych przez ofertę we wszystkich kryteriach

 

1.


WERAN Sp. z o. o.

ul. Nowodworska 12/9

54-433 WROCŁAW

 

33,19 pkt.

 

40 pkt.

 

73,19 pkt.

 

2.


PHU GAWLIK Paweł Gawlik

ul. Gospodarcza 24/2

32-600 OŚWIĘCIM

42,25 pkt.40 pkt.82,25 pkt.

 

3.


Lider konsorcjum :

 MARMATOR Mateusz Iwański

ul. Sadowa 1b/2

43-155 BIERUŃ

Członek konsorcjum :

SCANDIA GLOBAL  INVESTMENT

ul. Sadowa 1b/2

43-155 BIERUŃ

26,14 pkt.40 pkt.66,14 pkt.

 

4.


Firma „STAR”

ul. Warszawska 87

33-240 ŻABNO

50,45 pkt.28,57 pkt.79,02 pkt.

 

5.


AVBUD Kazimierz Rybarz

ul. Krakowska 105

34-115 ŁĄCZANY

38,81 pkt.40 pkt.78,81 pkt.

 

6.


Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe „ELBUD” Bogusław Luranc

ul. Pszczyńska 11/5  

32-620 BRZESZCZE

38,41 pkt.40 pkt.78,41 pkt.

 

7.


Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych i Budowlanych

HALUX Sp. z o. o.

ul. Krzywda 12A

30-710 KRAKÓW

38,97 pkt.40 pkt.78,97 pkt.

 

8.


Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych „OLEXBUD”

Kąty 95

32-862 PORĄBKA IWKOWSKA

41,16 pkt.40 pkt.81,16 pkt.

 

9.


„BRUK-SPEC” PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE  Mateusz Gancarczyk

Śleszowice 70,

34-210 ZEMBRZYCE

60 pkt.40 pkt.100 pkt.

 

Dziękujemy Wykonawcom za złożenie ofert w niniejszym postępowaniu.

 

 

Oryginał Pisma do pobrania >> zobacz

 

 

Zamawiający – Gmina Brzeźnica, ul. Krakowska 109, 34 - 114 Brzeźnica, woj. Małopolskie

Postępowanie o udzielnie zamówienia: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej  na miejsce rekreacji i wypoczynku  w miejscowości Łączany”

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): ZP.271.18.2020