ZESTAWIENIE OFERT NA WYKONANIE PRAC ZWIĄZANYCH Z KOSZENIEM TRAWY, CHWASTÓW, JEDNOROCZNYCH ZAKRZACZEŃ W PASIE DROGOWYM DRÓG GMINNYCH, PLACÓW, DZIAŁEK STANOWIĄCYCH WŁASNOŚC KOMUNALNĄ GMINY BRZEŹNICA W 2020 ROKU

 


Lp.


Nazwa firmy


Kwota brutto za 1 mb koszenia poboczy

/130.000mb/


Kwota za 1m2 koszenia placów

/40.000 m2/


Kwota brutto za dwukrotne koszenie poboczy i placów


1.


MULTIDREW

Tomasz Baran

Ul. Ogrodowa 1b

32-332 BUKOWNO


0,54

0,32

166.000,00

2.SPB Iwona Miłoszewska

Ul. Grzybowska 99

05-520 PARCELA


0,19

0,21

66.200,00

3.


VMG Polska Sp. z o.o.

Ul. Mazura 18a

02-830 WARSZAWA


0,16

0,18

56.000,00

4.


EKOCED Piotr Cedro

Ul. Wikaryjska 106

25-255 KIELCE


0,12

0,12

40.800,00

5.


SPRZĘT TRANS

Krzysztof Pacułt

Marcyporęba ul. św. Marcina 70

34-114 BRZEŹNICA


0,065

0,031

19.380,00

6.


Firma Handlowo Usługowa MIX – Paweł Ciernia

34-114 Brzeźnica

Marcyporęba ul. Kalwaryjska 176


0,0648

0,03024

19.267,20

7. 

SUEZ POŁUDNIE Sp. z o.o.

30-731 KRAKÓW

ul. Kosiarzy 5A


0,0864

0,054

26.784,00

 

 

Informuję, że w prowadzonym zapytaniu ofertowym na zadanie na wykonanie prac związanych z oczyszczeniem rowów z namułu i ścięciem poboczy wzdłuż dróg na terenie Gminy Brzeźnica” złożono 6 ofert, do realizacji zamówienia wybrano ofertę nr 6: Firma Handlowo Usługowa MIX – Paweł Ciernia, Marcyporęba ul. Kalwaryjska 176 34-114 Brzeźnica.Termin podpisania umowy z Wykonawcą zostanie ustalony telefonicznie.


Dziękujemy Wykonawcom za złożenie ofert w niniejszym zapytaniu.