GCUW.425.16.2020

 

 

Brzeźnica, dnia 13 lipca 2020 roku

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Uprzejmie informuję, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Usługi transportowe w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Brzeźnica do szkół i placówek w roku szkolnym 2020/2021” do dnia 13 lipca 2020 roku wpłynęły następujące oferty:

 

  • Część I: „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Brzeźnica do placówki w Skawinie wraz z zapewnieniem opieki podczas dowozu”:

1. Firma Transportowo – Usługowa „F. T. U.” Magdalena Jakubas, Biadoliny Radłowskie 236, 32 – 828 Biadoliny Szlacheckie:

- cena za 1 dzień dowozu wraz z opieką brutto (ryczałt): 250,00 zł;

- rok produkcji pojazdu, którym będzie świadczona usługa: 2016 r.;

- czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii: 30 minut;

- termin wykonania zamówienia: zgodnie z SIWZ;

- okres gwarancji: nie dotyczy;

- warunki płatności: zgodnie z SIWZ.

 

2. KONSORCJUM FIRM LIDER; EBM MED Centrum Szkoleń Specjalistycznych Edukacji i Promocji Zdrowia Mariusz Baran, ul. Mochnackiego 39/24, 30-652 Kraków

Usługi Transportowe Marcin Ulman, Widoma 32a, 32 – 095 Iwanowice:

- cena za 1 dzień dowozu wraz z opieką brutto (ryczałt): 375,00 zł;

- rok produkcji pojazdu, którym będzie świadczona usługa: 2015 r.;

- czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii: 29 minut;

- termin wykonania zamówienia: zgodnie z SIWZ;

- okres gwarancji: nie dotyczy;

- warunki płatności: zgodnie z SIWZ.

 

3. PRZEWÓZ OSÓB Roman Brusik, ul. Górna 36, 34 – 108 Frydrychowice:

- cena za 1 dzień dowozu wraz z opieką brutto (ryczałt): 219,00 zł;

- rok produkcji pojazdu, którym będzie świadczona usługa: 2011 r.;

- czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii: 15 minut;

- termin wykonania zamówienia: zgodnie z SIWZ;

- okres gwarancji: nie dotyczy;

- warunki płatności: zgodnie z SIWZ.

 

4. Mglobal Marcin Modzelewski, ul. Podgórska 145, 43 – 384 Jaworze:

- cena za 1 dzień dowozu wraz z opieką brutto (ryczałt): 320,00 zł;

- rok produkcji pojazdu, którym będzie świadczona usługa: 2015 r.;

- czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii: 30 minut;

- termin wykonania zamówienia: zgodnie z SIWZ;

- okres gwarancji: nie dotyczy;

- warunki płatności: zgodnie z SIWZ.

 

5. MAL – BUS Malik Ewa Malik Konrad Spółka Jawna, Czułów 16, 32 – 060 Liszki:

- cena za 1 dzień dowozu wraz z opieką brutto (ryczałt): 267,84 zł;

- rok produkcji pojazdu, którym będzie świadczona usługa: 2015 r.;

- czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii: 30 minut;

- termin wykonania zamówienia: zgodnie z SIWZ;

- okres gwarancji: nie dotyczy;

- warunki płatności: zgodnie z SIWZ.

 


  • Część II: „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Brzeźnica do szkół w  Wadowicach oraz do placówki w Kaczynie wraz z zapewnieniem opieki podczas dowozu”:

1. Firma Transportowo – Usługowa „F. T. U.” Magdalena Jakubas, Biadoliny Radłowskie 236, 32 – 828 Biadoliny Szlacheckie:

- cena za 1 dzień dowozu wraz z opieką brutto (ryczałt): 350,00 zł;

- rok produkcji pojazdu, którym będzie świadczona usługa: 2018 r.;

- czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii: 30 minut;

- termin wykonania zamówienia: zgodnie z SIWZ;

- okres gwarancji: nie dotyczy;

- warunki płatności: zgodnie z SIWZ.

 

2. KONSORCJUM FIRM LIDER: EBM MED. Centrum Szkoleń Specjalistycznych Edukacji i Promocji Zdrowia Mariusz Baran, ul. Mochnackiego 39/24 30-652 Kraków

Usługi Transportowe Marcin Ulman, Widoma 32a, 32 – 095 Iwanowice:

- cena za 1 dzień dowozu wraz z opieką brutto (ryczałt): 397,00 zł;

- rok produkcji pojazdu, którym będzie świadczona usługa: 2018 r.;

- czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii: 29 minut;

- termin wykonania zamówienia: zgodnie z SIWZ;

- okres gwarancji: nie dotyczy;

- warunki płatności: zgodnie z SIWZ.

 

3. PRZEWÓZ OSÓB Roman Brusik, ul. Górna 36, 34 – 108 Frydrychowice:

- cena za 1 dzień dowozu wraz z opieką brutto (ryczałt): 193,00 zł;

- rok produkcji pojazdu, którym będzie świadczona usługa: 2007 r.;

- czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii: 15 minut;

- termin wykonania zamówienia: zgodnie z SIWZ;

- okres gwarancji: nie dotyczy;

- warunki płatności: zgodnie z SIWZ.

 

4. Mglobal Marcin Modzelewski, ul. Podgórska 145, 43 – 384 Jaworze:

- cena za 1 dzień dowozu wraz z opieką brutto (ryczałt): 329,40 zł;

- rok produkcji pojazdu, którym będzie świadczona usługa: 2015 r.;

- czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii: 30 minut;

- termin wykonania zamówienia: zgodnie z SIWZ;

- okres gwarancji: nie dotyczy;

- warunki płatności: zgodnie z SIWZ.

 

5. MAL – BUS Malik Ewa Malik Konrad Spółka Jawna, Czułów 16, 32 – 060 Liszki:

- cena za 1 dzień dowozu wraz z opieką brutto (ryczałt): 397,44 zł;

- rok produkcji pojazdu, którym będzie świadczona usługa: 2009 r.;

- czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii: 30 minut;

- termin wykonania zamówienia: zgodnie z SIWZ;

- okres gwarancji: nie dotyczy;

- warunki płatności: zgodnie z SIWZ.

 


  • Część III: „Dowóz ucznia niepełnosprawnego z terenu gminy Brzeźnica do placówki w Kalwarii Zebrzydowskiej wraz z zapewnieniem opieki podczas dowozu”:

1. TAXI OSOBOWE 1897 Stanisław Podobiński, ul. Barbary 12/9, 30 – 838 Kraków:

- cena za 1 dzień dowozu wraz z opieką brutto (ryczałt): 130,00 zł;

- rok produkcji pojazdu, którym będzie świadczona usługa: 2019 r.;

- czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii: 15 minut;

- termin wykonania zamówienia: zgodnie z SIWZ;

- okres gwarancji: nie dotyczy;

- warunki płatności: zgodnie z SIWZ.

 

2. Firma Transportowo – Usługowa „F. T. U.” Magdalena Jakubas, Biadoliny Radłowskie 236, 32 – 828 Biadoliny Szlacheckie:

- cena za 1 dzień dowozu wraz z opieką brutto (ryczałt): 250,00 zł;

- rok produkcji pojazdu, którym będzie świadczona usługa: 2016 r.;

- czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii: 30 minut;

- termin wykonania zamówienia: zgodnie z SIWZ;

- okres gwarancji: nie dotyczy;

- warunki płatności: zgodnie z SIWZ.

 

3. KONSORCJUM FIRM LIDER: EBM MED Centrum Szkoleń Specjalistycznych Edukacji

   i Promocji Zdrowia Mariusz Baran, ul. Mochnackiego 39/24 30-652 Kraków

Usługi Transportowe Marcin Ulman, Widoma 32a, 32 – 095 Iwanowice:

- cena za 1 dzień dowozu wraz z opieką brutto (ryczałt): 117,00 zł;

- rok produkcji pojazdu, którym będzie świadczona usługa: 2017 r.;

- czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii: 29 minut;

- termin wykonania zamówienia: zgodnie z SIWZ;

- okres gwarancji: nie dotyczy;

- warunki płatności: zgodnie z SIWZ.

 

     4. Mglobal Marcin Modzelewski, ul. Podgórska 145, 43 – 384 Jaworze:

- cena za 1 dzień dowozu wraz z opieką brutto (ryczałt): 214,92 zł;

- rok produkcji pojazdu, którym będzie świadczona usługa: 2015 r.;

- czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii: 30 minut;

- termin wykonania zamówienia: zgodnie z SIWZ;

- okres gwarancji: nie dotyczy;

- warunki płatności: zgodnie z SIWZ.

 

5. MAL – BUS Malik Ewa Malik Konrad Spółka Jawna, Czułów 16, 32 – 060 Liszki:

- cena za 1 dzień dowozu wraz z opieką brutto (ryczałt): 374,76 zł;

- rok produkcji pojazdu, którym będzie świadczona usługa: 2009 r.;

- czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii: 30 minut;

- termin wykonania zamówienia: zgodnie z SIWZ;

- okres gwarancji: nie dotyczy;

- warunki płatności: zgodnie z SIWZ.

 


  • Część IV: „Dowóz ucznia niepełnosprawnego z terenu gminy Brzeźnica do placówki w Krakowie wraz z zapewnieniem opieki podczas dowozu”:

1. TAXI OSOBOWE 1897 Stanisław Podobiński, ul. Barbary 12/9, 30 – 838 Kraków:

- cena za 1 dzień dowozu wraz z opieką brutto (ryczałt): 180,00 zł;

- rok produkcji pojazdu, którym będzie świadczona usługa: 2019 r.;

- czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii: 15 minut;

- termin wykonania zamówienia: zgodnie z SIWZ;

- okres gwarancji: nie dotyczy;

- warunki płatności: zgodnie z SIWZ.

 

2. Firma Transportowo – Usługowa „F. T. U.” Magdalena Jakubas, Biadoliny Radłowskie 236, 32 – 828 Biadoliny Szlacheckie:

- cena za 1 dzień dowozu wraz z opieką brutto (ryczałt): 280,00 zł;

- rok produkcji pojazdu, którym będzie świadczona usługa: 2016 r.;

- czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii: 30 minut;

- termin wykonania zamówienia: zgodnie z SIWZ;

- okres gwarancji: nie dotyczy;

- warunki płatności: zgodnie z SIWZ.

 

3. KONSORCJUM FIRM LIDER: EBM MED. Centrum Szkoleń Specjalistycznych

Edukacji i Promocji Zdrowia Mariusz Baran, ul. Mochnackiego 39/24 30-652 Kraków

Usługi Transportowe Marcin Ulman, Widoma 32a, 32 – 095 Iwanowice:

- cena za 1 dzień dowozu wraz z opieką brutto (ryczałt): 165,00 zł;

- rok produkcji pojazdu, którym będzie świadczona usługa: 2015 r.;

- czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii: 29 minut;

- termin wykonania zamówienia: zgodnie z SIWZ;

- okres gwarancji: nie dotyczy;

- warunki płatności: zgodnie z SIWZ.

 

4. Mglobal Marcin Modzelewski, ul. Podgórska 145, 43 – 384 Jaworze:

- cena za 1 dzień dowozu wraz z opieką brutto (ryczałt): 311,04 zł;

- rok produkcji pojazdu, którym będzie świadczona usługa: 2015 r.;

- czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii: 30 minut;

- termin wykonania zamówienia: zgodnie z SIWZ;

- okres gwarancji: nie dotyczy;

- warunki płatności: zgodnie z SIWZ.

 

5. MAL – BUS Malik Ewa Malik Konrad Spółka Jawna, Czułów 16, 32 – 060 Liszki:

- cena za 1 dzień dowozu wraz z opieką brutto (ryczałt): 169,56 zł;

- rok produkcji pojazdu, którym będzie świadczona usługa: 2015 r.;

- czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii: 30 minut;

- termin wykonania zamówienia: zgodnie z SIWZ;

- okres gwarancji: nie dotyczy;

- warunki płatności: zgodnie z SIWZ.

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto: 174 760,80 zł.

                                                                 

  

Pełna Treść Informacji >> pobierz