GCUW.425.16.2020

 

Brzeźnica, dnia 16 lipca 2020 roku

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

I. Dyrektor Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Brzeźnicy, działając na podstawie art. 92 ust. 1 i  2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Usługi transportowe w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Brzeźnica do szkół i placówek w roku szkolnym 2020/2021” (BZP 557903-N-2020 z dnia 03.07.2020 r.), za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy:

 

DLA CZĘŚCI I

„Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Brzeźnica do placówki w Skawinie wraz z zapewnieniem opieki podczas dowozu”

PRZEWÓZ OSÓB Roman Brusik,

ul. Górna 36, 34 – 108 Frydrychowice

 

Uzasadnienie wyboru:

 

1.1. W przedmiotowym postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy:

1) Firma Transportowo – Usługowa „F. T. U.” Magdalena Jakubas, Biadoliny Radłowskie 236, 32 – 828 Biadoliny Szlacheckie (oferta nr 3);

2) ONSORCJUM FIRM LIDER: EBM MED Centrum Szkoleń Specjalistycznych Edukacji i Promocji Zdrowia Mariusz Baran, ul. Mochnackiego 39/24, 30-652 Kraków; Usługi Transportowe Marcin Ulman, Widoma 32a, 32 – 095 Iwanowice (oferta nr 4);

3) PRZEWÓZ OSÓB Roman Brusik, ul. Górna 36, 34 – 108 Frydrychowice (oferta nr 5);

4) Mglobal Marcin Modzelewski, ul. Podgórska 145, 43 – 384 Jaworze (oferta nr 6);

5) MAL – BUS Malik Ewa Malik Konrad Spółka Jawna, Czułów 16, 32 – 060 Liszki (oferta nr 7).

1.2. Zamawiający zastosował tzw. procedurę odwróconą, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp.

1.3. Nie wykluczono Wykonawcy oraz nie odrzucono oferty.

1.4. Przy zastosowaniu kryteriów określonych w SIWZ przyznano ofertom następującą punktację:

 

Nr oferty

Liczba punktów w kryterium: „cena za 1 dzień dowozu wraz z opieką brutto”

Liczba punktów w kryterium: „rok produkcji pojazdu, którym będzie świadczona usługa”Liczba punktów w kryterium: „czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii”Suma punktów
352,5620,0020,0092,56
435,0420,0020,0075,04
560,0015,0020,0095,00
641,0620.0020,0081,06
749.0620,0020,0089,06

 

1.5. Oferta wybranego Wykonawcy uzyskała najwyższą liczbę punktów w ocenie dokonanej przez Komisję Przetargową, oferta jest ważna, spełnia wymogi określone w SIWZ i nie podlega odrzuceniu.

 


 

DLA CZĘŚCI II

„Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Brzeźnica do szkół w Wadowicach oraz do placówki w Kaczynie wraz z zapewnieniem opieki podczas dowozu”

PRZEWÓZ OSÓB Roman Brusik,

ul. Górna 36, 34 – 108 Frydrychowice

 

Uzasadnienie wyboru:

 

2.1. W przedmiotowym postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy:

1) Firma Transportowo – Usługowa „F. T. U.” Magdalena Jakubas, Biadoliny Radłowskie 236, 32 – 828 Biadoliny Szlacheckie (oferta nr 3);

2) KONSORCJUM FIRM LIDER: EBM MED Centrum Szkoleń Specjalistycznych Edukacji i Promocji Zdrowia Mariusz Baran, ul. Mochnackiego 39/24, 30-652 Kraków; Usługi Transportowe Marcin Ulman, Widoma 32a, 32 – 095 Iwanowice (oferta nr 4);

3) PRZEWÓZ OSÓB Roman Brusik, ul. Górna 36, 34 – 108 Frydrychowice (oferta nr 5);

4) Mglobal Marcin Modzelewski, ul. Podgórska 145, 43 – 384 Jaworze (oferta nr 6);

5) MAL – BUS Malik Ewa Malik Konrad Spółka Jawna, Czułów 16, 32 – 060 Liszki (oferta nr 7).

2.2. Zamawiający zastosował tzw. procedurę odwróconą, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp.

2.3. Nie wykluczono Wykonawcy oraz nie odrzucono oferty.

2.4. Przy zastosowaniu kryteriów określonych w SIWZ przyznano ofertom następującą punktację:

 

Nr oferty

Liczba punktów w kryterium: „cena za 1 dzień dowozu wraz z opieką brutto”

Liczba punktów w kryterium: „rok produkcji pojazdu, którym będzie świadczona usługa”Liczba punktów w kryterium: „czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii”Suma punktów
333,0920,0020,0073,09
429,1720,0020,0069,17
560,0010,0020,0090,00
635,1520,0020,0075,15
7 29,1415,0020,0064,14

 

2.5. Oferta wybranego Wykonawcy uzyskała najwyższą liczbę punktów w ocenie dokonanej przez Komisję Przetargową, oferta jest ważna, spełnia wymogi określone w SIWZ i nie podlega odrzuceniu.

 

 


 

DLA CZĘŚCI III

„Dowóz ucznia niepełnosprawnego z terenu gminy Brzeźnica do placówki w Kalwarii Zebrzydowskiej wraz z zapewnieniem opieki podczas dowozu”

               

KONSORCJUM FIRM LIDER: EBM MED Centrum Szkoleń Specjalistycznych Edukacji  i Promocji Zdrowia Mariusz Baran, ul. Mochnackiego 39/24, 30-652 Kraków,

Usługi Transportowe Marcin Ulman, Widoma 32a, 32 – 095 Iwanowice

 

Uzasadnienie wyboru:

 

3.1. W przedmiotowym postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy:

1) TAXI OSOBOWE 1897 Stanisław Podobiński, ul. Barbary 12/9, 30 – 838 Kraków (oferta nr 1);

2) Firma Transportowo – Usługowa „F. T. U.” Magdalena Jakubas, Biadoliny Radłowskie 236, 32 – 828 Biadoliny Szlacheckie (oferta nr 3);

3) KONSORCJUM FIRM LIDER: EBM MED Centrum Szkoleń Specjalistycznych Edukacji  i Promocji Zdrowia Mariusz Baran, ul. Mochnackiego 39/24, 30-652 Kraków; Usługi Transportowe Marcin Ulman, Widoma 32a, 32 – 095 Iwanowice (oferta nr 4);

4) Mglobal Marcin Modzelewski, ul. Podgórska 145, 43 – 384 Jaworze (oferta nr 6);

5) MAL – BUS Malik Ewa Malik Konrad Spółka Jawna, Czułów 16, 32 – 060 Liszki (oferta nr 7).

3.2. Zamawiający zastosował tzw. procedurę odwróconą, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp.

3.3. Nie wykluczono Wykonawcy oraz nie odrzucono oferty.

3.4. Przy zastosowaniu kryteriów określonych w SIWZ przyznano ofercie następującą punktację:

 

Nr oferty

Liczba punktów w kryterium: „cena za 1 dzień dowozu wraz z opieką brutto”

Liczba punktów w kryterium: „rok produkcji pojazdu, którym będzie świadczona usługa”Liczba punktów w kryterium: „czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii”Suma punktów
154,0020,0020,0094,00
328,0820,0020,0068,08
460,0020,0020,00100,00
632,6620,0020,0072,66
7 18,7315,0020,0053,73

 

3.5. Oferta wybranego Wykonawcy uzyskała najwyższą liczbę punktów w ocenie dokonanej przez Komisję Przetargową, oferta jest ważna, spełnia wymogi określone w SIWZ i nie podlega odrzuceniu.

 


 

DLA CZĘŚCI IV

„Dowóz ucznia niepełnosprawnego z terenu gminy Brzeźnica do placówki w Krakowie wraz z zapewnieniem opieki podczas dowozu”

               

KONSORCJUM FIRM LIDER: EBM MED Centrum Szkoleń Specjalistycznych Edukacji i Promocji Zdrowia Mariusz Baran, ul. Mochnackiego 39/24, 30-652 Kraków,

Usługi Transportowe Marcin Ulman, Widoma 32a, 32 – 095 Iwanowice

 

Uzasadnienie wyboru:

 

 

4.1. W przedmiotowym postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy :

1) TAXI OSOBOWE 1897 Stanisław Podobiński, ul. Barbary 12/9, 30 – 838 Kraków (oferta nr 2);

2) Firma Transportowo – Usługowa „F. T. U.” Magdalena Jakubas, Biadoliny Radłowskie 236, 32 – 828 Biadoliny Szlacheckie (oferta nr 3);

3) KONSORCJUM FIRM LIDER: EBM MED Centrum Szkoleń Specjalistycznych Edukacji i Promocji Zdrowia Mariusz Baran, ul. Mochnackiego 39/24, 30-652 Kraków; Usługi Transportowe Marcin Ulman, Widoma 32a, 32 – 095 Iwanowice (oferta nr 4);

4) Mglobal Marcin Modzelewski, ul. Podgórska 145, 43 – 384 Jaworze (oferta nr 6);

5) MAL – BUS Malik Ewa Malik Konrad Spółka Jawna, Czułów 16, 32 – 060 Liszki (oferta nr 7).

4.2. Zamawiający zastosował tzw. procedurę odwróconą, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp.

4.3. Nie wykluczono Wykonawcy oraz nie odrzucono oferty.

4.4. Przy zastosowaniu kryteriów określonych w SIWZ przyznano ofertom następującą punktację:

 

Nr oferty

Liczba punktów w kryterium: „cena za 1 dzień dowozu wraz z opieką brutto”

Liczba punktów w kryterium: „rok produkcji pojazdu, którym będzie świadczona usługa”Liczba punktów w kryterium: „czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii”Suma punktów
255,0020,0020,0095,00
335,3620,0020,0075,36
460,0020,0020,00100,00
631,8320,0020,0071,83
7 58,3920,0020,0098,39

 

4.5. Oferta wybranego Wykonawcy uzyskała najwyższą liczbę punktów w ocenie dokonanej przez Komisję Przetargową, oferta jest ważna, spełnia wymogi określone w SIWZ i nie podlega odrzuceniu.

 

II. Umowy z Wykonawcami, dotyczące realizacji przedmiotowego zadania, zostaną zawarte zgodnie z art. 94 ustawy Pzp.

III. Dziękuję za zainteresowanie procedurą przetargową i złożenie ofert. Proszę o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Oryginał Pisma do pobrania >> pobierz