ZP.271.173.2020

 

Brzeźnica, dnia 24.07.2020r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz.1843 z późn. zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Wykonanie placu zabaw w miejscowości Chrząstowice”, które odbyło się w dniu 24.07.2020r. o godzinie 10:30.

 

Kwota brutto jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zadania wynosi: 236 997,17 zł.

 

W terminie składania ofert w postępowaniu oferty złożyli:

 

Numer ofertyFirma (nazwa) adres Wykonawcy


Cena brutto oferty

zł.

Termin wykonania zamówienia

Warunki

płatności

Okres gwarancji Data i godzina złożenia oferty
1.

 

MAGIC GARDEN Sp. z o. o.

ul. Wyszyńskiego 60a

88-170 Pakość

 

271 190,40

zgodnie z wymogami

SIWZ

zgodnie z wymogami

SIWZ

60 miesięcy24.07.2020 godz. 8.53
2.

 

Firma Remontowo – Budowlana Andrzej Mrowiec

Chrząstowice 15

34-114 Brzeźnica

 

234 930,00

zgodnie z wymogami

SIWZ

zgodnie z wymogami

SIWZ

60 miesięcy24.07.2020 godz. 9.44

 

Data zamieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej zamawiającego: 24.07.2020r.

 

PDF M

 

Oryginał pisma >> pobierz