DOM SENIOR 18

 

Seniorzy z zadowoleniem deklarowali korzystanie, a goście z zainteresowaniem podziwiali dzienny Dom Seniora Marcyporębie w dniu otwarcia - 22 stycznia 2018 r. 
Obiekt jest pierwszym w powiecie wadowickim i jednym z pierwszych, które zainaugurowano w gminie wiejskiej w województwie małopolskim. 

 

Seniorzy potrzebowali stałego miejsca, a rząd stworzył możliwość dofinansowania projektu. Potrzebę społeczną i możliwość jej sfinalizowania mądrze połączył Wójt Bogusław Antos.

Pomysł otworzenia Domu Seniora znalazł poparcie w Radzie Gminy Brzeźnica oraz zyskał przychylność i współpracę proboszcza parafii w Marcyporębie ks. kanonika Jana Giądły. Placówkę urządzono w budynku, który w ostatnich latach służył jako plebania. Obiekt z lat 50. XX w. poddano gruntownemu remontowi i adaptacji na potrzeby seniorów. Koszt inwestycji to 511.000 zł. w tym otrzymane dofinansowanie z rządowego programu Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Senior +” wynosi 300.000 zł. 

Wójt skierował na piśmie Podziękowania do Piotra Ćwika Wojewody Małopolskiego za wsparcie i współpracę, które przekazał na ręce Jacka Kowalczyka dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

Zakres działania Domu Seniora w Marcyporębie obejmuje 8 godzinną opiekę dla osób powyżej 60 roku życia, które nie są już aktywne zawodowo. W programie dnia są: zajęcia ruchowe, warsztaty terapeutyczne, zajęcia manualne, treningi pamięci. Do dyspozycji seniorów są: ogólnodostępny pokój z miejscami do siedzenia przy stolikach, strefa relaksu z sofami i fotelami, biblioteczka, telewizor, radio, laptop z internetem, sala do ćwiczeń ruchowych, pokój zabiegowo-pielęgniarski, łazienka z prysznicem, toalety. Oddzielne pomieszczenia do przygotowania posiłków (kuchnia, wydawalnia, zmywalnia). Gmina zapewnia również transport. Pobyt w Domu Seniora jest odpłatny, ustalony indywidualnie dla danej osoby na podstawie kryterium dochodowego o pomocy społecznej. Zarządzanie obiektem powierzono Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Brzeźnicy.

Uroczystego przecięcia wstęgi w dniu otwarcia dokonali (patrząc na zdjęcie z lewej strony): Bogusław Antos wójt gminy Brzeźnica, Jacek Kowalczyk dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Tadeusz Sikora senior z gminy Brzeźnica, ks. Jan Giądła proboszcz parafii w Marcyporębie, Andrzej Górecki wicestarosta Powiatu Wadowickiego, Andrzej Pająk senator Rzeczypospolitej Polskiej, Jadwiga Kozioł przewodnicząca Rady Gminy Brzeźnica.


Publiczność będącą świadkiem historycznej chwili stanowili goście: seniorzy, Mariusz Krystian wójt gminy Spytkowice, Witold Grabowski wójt gminy Tomice, , Barbara Pindel-Polaszek dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach, sekretarz gminy Brzeźnica Barbara Klęczar, wykonawca remontu Krzysztof Wacław, projektant architekt Robert Wójcik, inspektor nadzoru Henryk Lubera, radni Rady Powiatu Wadowickiego: Mirosława Zybek, Ryszard Mróz, Franciszek Żmuda, radni Rady Gminy Brzeźnica: Ewa Bartosz, Barbara Ewiak, Adam Kutermak, Marian Ostrowski, Kazimierz Pacułt, Mocała Bogusława, Krzysztof Wyroba, sołtysi z gminy Brzeźnica: Barbara Ewiak, Marek Gonciarczyk, Zofia Galos, Marek Janus, Mirosław Mądry, Anna Orzechowska, Józef Orzechowski, Lucyna Przystał, Władysław Wysogląd, Franciszek Żmuda, dyrektorzy jednostek organizacyjnych z gminy Brzeźnica: Beata Chmielowska, Krystyna Korus, Elżbieta Kosek, Kazimierz Mostowik, Grzegorz Wojtas, pracownicy Domu Seniora w Marcyporębie: Agnieszka Faber, Mateusz Gonciarczyk, przedstawiciele mediów: TVP Kraków, „Małopolska Kronika Beskidzka”, „Wiadomości Powiatowe”, „Taka Malownicza Gmina”.

Poświęcenia Domu Seniora dokonał proboszcz parafii w Marcyporębie, ksiądz Jan Giądła, który na pamiątkę otwarcia ofiarował obrazy i krzyże święte.

Kończąc relację z otwarcia Domu Seniora w Marcyporębie życzymy seniorom, aby stworzyli tam razem z personelem relaksacyjną atmosferę, nawiązali towarzyskie relacje, uczestniczyli w twórczych zajęciach warsztatowych, rozwijali kondycję fizyczną oraz spełniali swoje marzenia. Usługi na najwyższym poziomie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu to zadania, które stoją przed nową instytucją.

Dom Seniora w Marcyporębie jest placówką na nowe czasy, w których ludzie aktywni zawodowo większość dnia przebywają poza domem. Samotność nie musi już być problemem seniorów. Towarzystwo, opieka, wspieranie siebie nawzajem oraz osobisty rozwój to atuty Domu Seniora w Marcyporębie.

 

galeriaGaleria Fotograficzna >> zobacz