OGLOSZENIESzanowni Mieszkańcy, w dniu 10 grudnia 2021r. Rada Gminy Brzeźnica podjęła Uchwałę Nr XXXVI/318/2021 na mocy której od dnia 1 stycznia 2022 roku ustalono zmianę otwarcia PSZOKu.

 

 

 

 

Od 1 stycznia 2022r. PSZOK będzie czynny w każdą pierwszą i trzecią ŚRODĘ miesiąca od godziny 11:00 do 17:00.


W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w PSZOK przyjmowane są limitowane ilości wytworzonych odpadów:

  • zużyte opony w ilości 8 szt. na nieruchomość zamieszkałą na rok

  • odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości nie przekraczającej 300 kg na nieruchomość zamieszkałą na rok

 

Pozostałe odpady przyjmowane są w każdej ilości wytworzonej na terenie nieruchomości.


Przyjęcie odpadów do PSZOK odbędzie się po weryfikacji osoby oddającej odpady w zakresie potwierdzenia, że jest mieszkańcem Gminy Brzeźnica po okazaniu dokumentu:

„Informacji / Zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi” obowiązującymi w danym roku lub potwierdzenie dokonania opłaty za dany kwartał”

 

 

Wójt Gminy Brzeźnica

/-/ Bogusław Antos