OGLOSZENIESzanowni Mieszkańcy, Wójt Gminy Brzeźnica uprzejmie informuje, że od 15 maja 2020 r. ponownie zostaje uruchomiony Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Brzezinka.

 

 

 

 

Termin i godziny otwarcia PSZOK podane są w harmonogramie wywozu odpadów dla nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Brzeźnica.


W związku z wprowadzonym stanem epidemii w Polsce przypominamy osobom korzystającym z PSZOK o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa tj. zakrywanie ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki oraz o zachowanie odpowiedniej odległości od osób obsługujących i korzystających z PSZOK.

 

 

Wójt Gminy Brzeźnica

/-/ Bogusław Antos