Drukuj

OSWIETLENIE 1 MWykonano nowe odcinki oświetlenia ulicznego:

 

Rozbudowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Bachorowice –  przysiółek Podgórze

Wartość zadania - 13 282,93

 

 

 

 

 

Rozbudowa napowietrznej sieci oświetlenia ulicznego w miejscowości Łączany – ul. Spacerowa”

Wartość zadania: 26 500,00 zł

 

Nowe punkty oświetlenia ulicznego w miejscowościach:

 

Wartość zadania: 5 000,00 zł

 

Wykonano projekty oświetlenia ulicznego:

 

Wartość zadania: 10 500,00 zł

 

Wartosć zadania: 13 000,00

 

Wartość zadania: 5 000,00 zł

 

Wartość zadania: 9 500,00 zł