MARCY

 

Premier Mateusz Morawiecki zatwierdził listę zadań, które zostały objęte dofinansowaniem ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

 

Wśród beneficjentów jest również Gmina Brzeźnica, której zostało przyznane dofinansowanie na zadanie : Przebudowa drogi gminnej nr 470022K polegająca na budowie chodnika: odcinek I w km od 0+038 do km 0+096; odcinek II w km od 0+175 do km 0+263; odcinek III w km od 0+648 do km 0+712 w miejscowości Marcyporęba, gmina Brzeźnica.

Kwota dofinansowania to prawie 186 tys. zł., zaś wartość kosztów kwalifikowanych zadania wynosi 310.722,50 zł. Co istotne, uzyskaliśmy 60% dofinansowanie zadania.

 

Warto przypomnieć, iż obecnie realizujemy zadanie współfinansowane również z Funduszu Dróg Samorządowych, a mianowicie „Remont drogi gminnej nr 470029K w km od 0+000 do km 0+400 i od km 1+725 do km 1+937 oraz remont obiektu mostowego w km 0+500 w miejscowości Nowe Dwory i Chrząstowice, Gmina Brzeźnica

Inwestycja będzie zrealizowana jeszcze w tym roku. Niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu gmina przystąpi do jej realizacji.