WÓJT GMINY BRZEŹNICA

UL. KRAKOWSKA 109

34-114 BRZEŹNICA

 

Ogłoszenie nr:   GCUW.1110.1.2021

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

 na stanowisko pracy

Dyrektor Publicznego Żłobka „Kącik dla Maluszka” w Brzeźnicy – Umowa o pracę.

 

Procedurę naboru zakończono z uwagi na brak ofert.

 

 

Wójt Gminy Brzeźnica

mgr inż. Bogusław Antos

 

 

 

 

Wójt Gminy Brzeźnica

34 - 114 Brzeźnica ul. Krakowska 109

Ogłoszenie nr: K.210.2.2021

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko pracy

PODINSPEKTOR - EKODORADCA

 

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko pracy wybrany został Pan Grzegorz Podleś  zamieszkały Brzeźnica.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Pan Grzegorz Podleś wykazał się znajomością przepisów prawnych i zagadnień określonych w ogłoszeniu o naborze oraz uzyskał najwyższą liczbę punktów w wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

Wójt Gminy Brzeźnica

mgr inż. Bogusław Antos

 

 

 

 

WÓJT GMINY BRZEŹNICA

UL. KRAKOWSKA 109

34-114 BRZEŹNICA

 

Ogłoszenie nr:   K.210.1.1.2021

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

na stanowisko pracy

Dyrektor Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Brzeźnicy – Umowa o zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy Dyrektora Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Brzeźnicy


Procedurę naboru zakończono
 z uwagi na brak ofert.

 

Brzeźnica, dnia: 2021-03-08