WÓJT GMINY BRZEŹNICA

UL. KRAKOWSKA 109

34-114 BRZEŹNICA

 

Ogłoszenie nr:   K.210.1.1.2021

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

na stanowisko pracy

Dyrektor Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Brzeźnicy – Umowa o zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy Dyrektora Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Brzeźnicy


Procedurę naboru zakończono
 z uwagi na brak ofert.

 

Brzeźnica, dnia: 2021-03-08

 

 

 

 

WÓJT GMINY BRZEŹNICA

UL. KRAKOWSKA 109

34-114 BRZEŹNICA

 

Ogłoszenie nr:   K.210.1.2021

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

na stanowisko pracy

Dyrektor Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Brzeźnicy – Umowa o zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy Dyrektora Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Brzeźnicy


Procedurę naboru zakończono
– żaden kandydat nie zakwalifikował się formalnie.

 

Brzeźnica, dnia: 2021-02-19

 

 

DK LogoProgram Operacyjny „Rybactwo i Morze”

Nabór 1/2021 - Modernizacja lub innowacyjność w podmiotach sektora rybackiego

http://dolinakarpia.org/artykul/678/ogloszenie-naboru-wnioskow-12021

 

 

 

Nabór 2/2021 - Poprawa potencjału sprzedażowego podmiotów rybackich

http://dolinakarpia.org/artykul/679/ogloszenie-naboru-wnioskow-22021

 

Nabór 3/2021 - Różnicowanie działalności gospodarczej na obszarach rybackich

http://dolinakarpia.org/artykul/680/ogloszenie-naboru-wnioskow-32021

 

Nabór 4/2021 - Ochrona akwenów i infrastruktury wodnej Doliny Karpia przed negatywnymi skutkami zjawisk atmosferycznych oraz działalności zwierząt i ludzi

http://dolinakarpia.org/artykul/681/ogloszenie-naboru-wnioskow-42021

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Nabór 5/2021 - Wsparcie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich (podejmowanie działalności gospodarczej)

http://dolinakarpia.org/artykul/682/ogloszenie-naboru-wnioskow-52021

 

Nabór 6/2021 – Wsparcie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich (rozwijanie działalności gospodarczej)

http://dolinakarpia.org/artykul/683/ogloszenie-naboru-wnioskow-62021

 

Nabór 7/2021 - Poprawa potencjału w zakresie przetwórstwa lub dystrybucji lokalnych produktów

http://dolinakarpia.org/artykul/684/ogloszenie-naboru-wnioskow-72021