Drukuj

 

ZP.271.118.2021AK

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup, dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń administracyjnych w budynku wielofunkcyjnym w Brzeźnicy” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2021/BZP 00064160/01 w dniu 25.05.2021 r.

Na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019) Zamawiający - Gmina Brzeźnica, ul. Krakowska 109, 34-114 BRZEŹNICA informuje, że zostało zakończone postępowanie i dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Wpłynęły następujące oferty:

 

Lp.Nazwa WykonawcyLiczba pkt w kryterium Cena ofertLiczba pkt w kryterium Okres gwarancji

 

Suma punktów uzyskanych przez ofertę we wszystkich kryteriach

 

 

 

ENCORE TECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

ul. Zagnańska 27

25-953 Kielce

 

49,25 pkt.40 pkt.89,25 pkt.
 

 

FHU ANEX Wiesław Stanuszek

ul. Braci Żmudów 35B

33-100 Tarnów

 

46,01 pkt.40 pkt.86,01 pkt.
 

 

Logan Sp z o. o.

ul. Lasówka 42

30-718 Kraków

 

55,21 pkt.40 pkt.95,21 pkt.
 

 

Systemy Meblowe IMPET M. Kornasiewicz, A. Krupowicz Spółka Jawna

ul. Wojska Polskiego 3

41-400 Mysłowice

 

60 pkt.40 pkt.100 pkt.
 

 

CENTRUM SEDNO Sp. z o. o.

ul. Niepodległości 44-48

75-252 Koszalin

 

25,21 pkt.40 pkt.65,21 pkt.
 

 

Oprema Tomasz Turek

ul. Chopina 8a/7

42-480 Poręba

 

37,71 pkt.40 pkt.77,71 pkt.
 

 

PH ENERGIA S.C P. WIELGO H. WIDOMSKI

ul. Warszawska 151

25-547 Kielce

 

Oferta odrzucona na podstawie art 226 ust. 1 pkt 5 Prawo zamówień publicznych
(t.j Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.)
 

 

RGK MEBLE ROMAN GUGUŁA

Chrząstowice 62

34-114 Brzeźnica

 

47,29 pkt.40 pkt.87,29 pkt.
 

 

TRONUS POLSKA SP. Z O. O.

ul. Ordona 2A

01-237 Warszawa

 

35,14 pkt.40 pkt.75,14 pkt.

 

Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę firmy Systemy Meblowe IMPET M. Kornasiewicz, A. Krupowicz Spółka Jawna, ul. Wojska Polskiego 3, 41-400 Mysłowice z całkowitą ceną brutto 118 732,19 zł oraz 48 miesięczną gwarancją na całość zamówienia. Oferta Wykonawcy jest najkorzystniejszą złożoną ofertą w niniejszym postępowaniu, która spełnia warunki i wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji warunków zamówienia. Oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o ustalone kryterium wyboru ofert tj. cena za całość zamówienia - 60% uzyskując w tym kryterium 60 pkt, okres gwarancji na przedmiot zamówienia – 40% uzyskując w tym kryterium 40 pkt, co daje w sumie wynik we wszystkich kryteriach łącznie – 100 pkt.

 

Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego Wykonawcy.

 

Zamawiający na podstawie art 226 ust. 1 pkt 5 Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) odrzucił ofertę nr 7 firmy PH ENERGIA S.C P. WIELGO H. WIDOMSKI, ul. Warszawska 151, 25-547 Kielce. Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Zamawiający, informuje, iż od powyższego rozstrzygnięcia przysługuje Wykonawcom odwołanie. Szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w dziale IX ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z późn. zm.).

Umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Pzp. Dokładną datę zawarcia umowy Zamawiający uzgodni telefonicznie z wyłonionym Wykonawcą.

Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru niniejszego pisma e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony z postępowaniu dowodowym zamawiający przedłoży dowód nadania pisma przesłanego pocztą elektroniczną.

Dziękujemy za złożenie w niniejszym postępowaniu oferty.

 

Otrzymują:

 

1. ENCORE TECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., ul. Zagnańska 27, 25-953 Kielce, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. FHU ANEX Wiesław Stanuszek, ul. Braci Żmudów 35B, 33-100 Tarnów,

3. Logan Sp z o. o., ul. Lasówka 42, 30-718 Kraków, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4. Systemy Meblowe IMPET M. Kornasiewicz, A. Krupowicz Spółka Jawna, ul. Wojska Polskiego 3, 41-400 Mysłowice, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

5. CENTRUM SEDNO Sp. z o. o., ul. Niepodległości 44-48, 75-252 Koszalin, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

6. Oprema Tomasz Turek, ul. Chopina 8a/7, 42-480 Poręba, biuro.oprema.gmail.com

7. PH ENERGIA S.C P. WIELGO H. WIDOMSKI, ul. Warszawska 151, 25-547 Kielce, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

8. RGK MEBLE ROMAN GUGUŁA, Chrząstowice 62, 34-114 Brzeźnica, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

9. TRONUS POLSKA SP. Z O. O., ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

10. www.brzeznica.pl

11. a/a