TABLICA OGLUrząd Gminy w Brzeźnicy przypomina Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Brzeźnica na podstawie stosownych zezwoleń o obowiązku wniesienia opłaty przypadającej na rok 2019 do 31 stycznia 2019 r.

 

 

 

 

- wraz z pisemnym oświadczeniem o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim (zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi tekst jednolity Dz. U. z 2016r.  poz. 487 z późniejszymi zmianami).

Wpłaty można dokonać na rachunek bankowy w BS Brzeźnica 76 8112 0008 0000 0358 2000 0010.

Nie złożenie oświadczenia lub nie dokonanie opłaty za zezwolenie w wymienionych w ustawie terminach spowoduje wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z mocy prawa.


Ponownie o wydanie zezwolenia Przedsiębiorca może ubiegać się po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie zezwolenia.

Wszelkich informacji na temat opłat udziela się w pok. Nr 33 Urzędu Gminy Brzeźnica lub telefonicznie pod numerem (33) 8792029 wew. 19.

Załączniki do pobrania :

 

Załącznik został opublikowany w wersji .pdf umożliwiającej wprowadzenie danych i wydrukowanie wniosku.

 

1. Oświadczeniepobierz