MOST MSamorząd Gminy Brzeźnica pozyskał fundusze i realizuje projekt, dzięki któremu mosty na kanale służą przejeżdżającym. Dodatkowo stanowią nie lada atrakcję, jako przykład dawnej inżynierii drogowej. Historia jest imponująca.

 

 

 

 

GL BET 1 2019 MW dniu 19 grudnia 2018 roku harcerze z 51 Drużyny Harcerskiej „Wędrownicy” w Brzeźnicy przekazali Wójtowi Gminy Brzeźnica Betlejemskie Światło Pokoju.

 

 

 

 

STOLY MZespół śpiewaczy „Czerwone Korale” zainaugurował wieczór tradycji stołu wigilijnego w Sosnowicach w dniu 14 grudnia 2019 r. Koła Gospodyń Wiejskich z Gminy Brzeźnica przygotowały potrawy wigilijne. Można było degustować i prosić o przepisy.

 

 

 

 

 

 

KONWENT 2 MStarosta Wadowicki Eugeniusz Kurdas współpracuje z Wójtami i Burmistrzami z powiatu wadowickiego. Na cyklicznych konwentach gospodarze miast i gmin omawiają problemy, które są wspólne dla mieszkańców.