WYBORY 2018 V2W związku z podjęciem przez Radę Gminy Brzeźnica w dniu 19 stycznia 2019 roku Uchwały Nr III/24/2019 w sprawie nadania Statutów Sołectw Gminy Brzeźnica Wójt Gminy Brzeźnica informuje, że wybory Sołtysów i członków Rad Sołeckich w poszczególnych Sołectwach odbędą się w taki sposób jak wybory do Rady Gminy.

 

 

 

 

 

Wybory odbędą się w dniu 28 kwietnia 2019 roku (tj. niedziela) od godz. 7:30 do 14:30 we wszystkich sołectwach na kadencję 2019 - 2024.


Wszelkie informacje dotyczące wyborów będą zamieszczane na stronie internetowej gminy w zakładce „Wybory Sołeckie 2019”.