METEO B G MZarządzenie  Nr OS.0050.56.2019 Wójta Gminy Brzeźnica z dnia 23 maja 2019 roku, godz. 10.00 w sprawie: ogłoszenia stanu pogotowia przeciwpowodziowego dla Gminy Brzeźnica.

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 31 a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506)

 

Wójt Gminy Brzeźnica
zarządza, co następuje:


§ 1

Ogłaszam stan pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Brzeźnica

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.

 

 

Treść zarządzenia do pobrania >> pobierz