SLAJD 1 5

 

Dom Seniora w Marcyporębie


Marcyporęba 88

34-114 Brzeźnica

tel. (33) 8225991

pod kierownictwem Grzegorza Wojtasa – kierownika Gminy Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźnicy, tel. (33) 879 20 29 w.12

 

Dom Seniora w Marcyporebie rozpoczął swoją działalność od stycznia 2018 roku w ramach Programu Wieloletniego "SENIOR+" na lata 2015-2020 Edycja 2017, przygotowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Projekt obejmuje wsparciem 15 seniorów w wieku powyżej 60 roku życia, nieaktywnych zawodowo i zamieszkujących na terenie gminy. Seniorzy mogą spędzać w nim 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. Uczestnicy mają zapewniony ciepły posiłek oraz szereg zajęć aktywizujących społecznie, warsztaty terapii zajęciowej oraz szeroko pojętą aktywizację, w tym ogólną gimnastykę usprawniającą, zwiększającą aktywność ruchową, Seniorzy mają także możliwość korzystania z biblioteczki oraz interenetu.

Uroczyste otwarcie odbyło się w dniu 22 stycznia 2018 roku

Uroczystego przecięcia wstęgi w dniu otwarcia dokonali (patrząc na zdjęcie z lewej strony): Bogusław Antos wójt gminy Brzeźnica, Jacek Kowalczyk dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Tadeusz Sikora senior z gminy Brzeźnica, ks. Jan Giądła proboszcz parafii w Marcyporębie, Andrzej Górecki wicestarosta Powiatu Wadowickiego, Andrzej Pająk senator Rzeczypospolitej Polskiej, Jadwiga Kozioł przewodnicząca Rady Gminy Brzeźnica. Nie zabrakło również samych seniorów