F G H M 2Symbolami narodowymi Rzeczypospolitej Polskiej są: barwy biało  -czerwone, godło – Orzeł Biały, oraz hymn – Mazurek Dąbrowskiego. Zapisy na temat symboli znajdują się w Konstytucji RP oraz Ustawie o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych.

 

 

 

 

 

Symbole narodowe podlegają ochronie prawnej, co oznacza, że obowiązkiem każdego Polaka, urzędów, instytucji i organizacji działających na terenie Polski jest otaczanie ich najwyższym szacunkiem i czcią. 


Jak dbać o polskie symbole narodowe? Czy flagę należy prasować? Jak się zachować podczas odtwarzania Mazurka Dąbrowskiego? „Póki my żyjemy” czy „kiedy my żyjemy”?

Odpowiedź na te pytania w trzech krótkich wskazówkach umieszczono na przyjaznych planszach  o symbolach narodowych do pobrania. Godło, flaga i hymn towarzyszą mieszkańcom Polski codziennie w szkołach, urzędach czy podczas wydarzeń sportowych. Biuro Programu „Niepodległa” zachęca do dbania o polskie symbole narodowe.


Jak dbać o flagę? Pobierz swoją planszę: Symbole Narodowe – Flaga Polski

Jak dbać o godło? Pobierz swoją planszę: Symbole Narodowe – Godło Polski

Jak śpiewać hymn? Pobierz swoją planszę: Symbole Narodowe – Hymn Polski