UE LEADER MAL PROW

 

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Obszarów Wiejskich:


Europa inwestująca w obszary wiejskie

                  

Tytuł projektu: Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Sosnowice”

Operacja mająca na celu poszerzenie oferty spędzania czasu wolnego, stworzenie miejsca do rekreacji poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Sosnowice


Całkowita wartość zadania wyniosła 79 568,70 zł, z czego 80% kosztów kwalifikowanych w wysokości 51 752,00 zł pozyskano ze środków Unii Europejskiej - Osi IV Leader w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

 

 

Okres realizacji projektu: wrzesień 2014 – marzec 2015

 

 

IMG 1555IMG 1557IMG 1560