Nazwa i adres podmiotu publicznego

Urząd Gminy Brzeźnica Brzeźnica Krakowska 109 34-114

 

Numer identyfikacyjny REGON

00053781700000

 

Stan w dniu 01.01.2021 r.

Termin przekazania: do 31.03.2021 r.

 

Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu podmiotu

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Telefon kontaktowy

338792029

 

Data

2021-01-26

 

Miejscowość

Brzeźnica

 

Lokalizacja siedziby podmiotu

Województwo

WOJ. MAŁOPOLSKIE

 

Powiat

Powiat wadowicki

 

Gmina

Brzeźnica (gmina wiejska)

 

Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do: [ X ] 2) wojewody

 

Dział 1. Dostępność architektoniczna

Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów: 1

 

1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne ?

[ X ] NIE

2.Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych?

[ X ] NIE

3.Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?

[ X ] TAK

4.Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa asystującego?

[ X ] TAK

5.Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób?

[ X ] TAK

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej Brak Uwag do Sprawozdania

 

Dział 2. Dostępność cyfrowa

1.Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada deklarację dostępności

Liczba stron:                                                                     2

Liczba aplikacji:                                                               0

Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności

ID a11y-url                                                       https://www.brzeźnica.pl

ID a11y-status                                                [ X ] Częściowo zgodna

ID a11y-data-sporzadzenie                       2018-04-20

ID a11y-url                                                       http://bip.malopolska.pl/ugbrzeznica/Article/id,240868.html

ID a11y-status                                                [ X ] Częściowo zgodna

ID a11y-data-sporzadzenie                       2020-09-21

2.Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności

Liczba stron:                                                                     0

 

Liczba aplikacji:                                                                0

Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności: 0

Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności: 0

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej : Brak Uwag do Sprawozdania

Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna

 

1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych sposobów/środków wspierających komunikowanie się?

a. Kontakt telefoniczny  [ X ] TAK

b. Kontakt korespondencyjny  [ X ] TAK

c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych   [ X ] NIE

d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych [ X ] NIE

e. Przesyłanie faksów  [ X ] TAK

f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub aplikacje (tłumaczenie online)  [ X ] NIE

g. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty  [ X ] NIE

h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty)  [ X ] NIE

 
2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth?  [ X ] NIE

Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych: 2

 

3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:

a. tekstu odczytywalnego maszynowo? [ X ] TAK

b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo? [ X ] NIE 

c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)? [ X ] TAK

 

4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku?  [ X ] NIE

Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym

1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby? [ X ] NIE

2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii?  [ X ] NIE

3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu?  [ X ] NIE

4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej? [ X ] NIE