1 1Zwiększenie liczby osób uprawiających aktywny wypoczynek, sport i rekreację na łonie przyrody oraz uatrakcyjnienie terenów nad rzekami poprzez budowę ogólnodostępnych boisk wielofunkcyjnych.

 

 

 

 

4 1Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury położonego nad Potokiem Radwanickim w Marcyporębie w celu poprawy jakości życia i wzrostu atrakcyjności obszaru wiejskiego.

 

 

 

 

 

1 1Celem projektu jest: poprawa jakości życia oraz wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszaru wiejskiego poprzez budowę kompleksu sportowo - rekreacyjnego

 

 

 

 

1 1Celem operacji jest zachowanie i wykorzystanie zasobów dziedzictwa historycznego poprzez oznaczenie i przygotowanie bunkrów wojennych , upamiętnienie miejsca obozu pracy w Gminie Brzeźnica, wydanie folderu oraz przeprowadzenie wykładu upamiętniającego wydarzenia przeszłości.

 

 

 

 

3 1Poprawa stanu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Brzeźnica

 

 

 

 

1 mPoprawa jakości życia oraz wzrost integracji społecznej poprzez budowę miejsc postojowych dla samochodów, remont chodników, utwardzenie nawierzchni, wprowadzenie alejek pieszych i elementów małej architektury w miejscowości Paszkówka.

 

 

 

 

1 mCelem niniejszego projektu jest wzrost integracji społecznej oraz rozwój tożsamości ludności wiejskiej poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi.

 

 

 

 

 

PLAC 1 2Celem operacji jest zapewnienie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu oraz wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży poprzez budowę ogólnodostępnych placów zabaw.

 

 

 

 

 

PLAC 2Celem operacji jest zapewnienie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu oraz wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży poprzez budowę ogólnodostępnych placów zabaw.

 

 

 

 

 

4 mCelem projektu było inicjowanie rozwoju społecznego poprzez stworzenie uczniom Szkoły Podstawowej w Paszkówce oraz wszystkim mieszkańcom gminy Brzeźnica i regionu warunków do uprawiania sportu, rekreacji fizycznej oraz organizacji różnorodnych wydarzeń.

 

 

 

 

2 mPodstawowym celem realizacji projektu jest podniesienie standardu życia mieszkańców Gminy Brzeźnica ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Sosnowic.