FOTO MW miejscowości Marcyporęba trwają już pracę związane z przebudową drogi gminnej nr 470022K polegające na budowie chodnika. Na tę inwestycję udało się pozyskać dofinansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

 

 

 

1 MDobrze przygotowany plan rozwoju Gminy Brzeźnica pokazuje, że można realizować duże projekty. Budowa centrum medyczno - rehabilitacyjnego to jedna z największych inwestycji realizowanych przez Gminę Brzeźnica w ostatnich latach.

 

 

 

 

1 MCentrum Rekreacji i Wypoczynku w Łączanach to kolejna inwestycja Gminy Brzeźnica. Mieszkańcy Łączan zyskali miejsce gdzie mogą w aktywny i ciekawy sposób spędzać czas na świeżym powietrzu.