GL MRemont drogi gminnej nr 470038K w miejscowości Sosnowice dobiegł końca.

 

 

 

 

W ramach prac na odcinku 1510 mb wykonano nową nawierzchnię bitumiczno – asfaltową uregulowano i uzupełniono pobocza, a także wykonano oznakowanie pionowe.

Wartość inwestycji wyniosła 379.198,05 zł brutt i została zrealizowana z udziałem środków, na które Gmina Brzeźnica pozyskał dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 227.518,00 zł.


Celem w/w zadania było polepszenie infrastruktury drogowej, dzięki której poruszanie się w ciągu komunikacyjnym zarówno pojazdom kołowym, jak i pieszym będzie bezpieczniejsze.

 

 POLSKA GODLO