ZABYTKI MNasz region może pochwalić się niezwykle bogatą historią, tradycją i kulturą, a małopolskie zabytki zachwycają turystów z całego świata. Już niebawem, dzięki kolejnej edycji konkursu „Ochrona zabytków Małopolski”, wiele z nich będzie mogło zostać odnowionych i zabezpieczonych przed nieuchronnym upływem czasu. Pula środków na ten cel wynosi ponad 3 mln zł.

 

 

 

 

Samorząd Województwa Małopolskiego ogłosił konkurs pn. „Ochrona zabytków Małopolski” na 2021 rok. Zadania, na realizację których może być udzielona dotacja z budżetu województwa małopolskiego obejmują prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru. Mogą to być m.in. dzieła architektury i budownictwa, zabytkowe cmentarze, miejsca upamiętniające wybitne osoby i wydarzenia historyczne a także badania konserwatorskie lub architektoniczne.

Do konkursu mogą być składane wnioski na realizację zadań, które będą się rozpoczynać nie wcześniej niż 1 stycznia, a kończyć nie później niż 31 grudnia. O dotację mogą ubiegać się wszyscy właściciele lub użytkownicy obiektów wpisanych do rejestru zabytków, które położone są na obszarze województwa małopolskiego.

 

Wnioski o dotacje należy wypełniać w formie elektronicznej za pośrednictwem nowego elektronicznego generatora wniosków, dostępnego pod adresem www.pozarzadowa.malopolska.pl do 15 grudnia.


Następnie wygenerowaną i wydrukowaną wersję papierową z załącznikami należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie.