1 mW ramach wsparcia finansowego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Marcyporęba zostały zrealizowane prace budowlano - remontowe budynku remizy strażackiej przeznaczonym na potrzeby działalności jednostki OSP Marcyporęba.

 

 

 

 

Wykonano malowania ścian i sufitów, co polepszyło stan techniczny pomieszczenia pod względem funkcjonalnym i wizualnym, pozwoli to zapewnić odpowiednie warunki do pełnienia służby i utrzymania gotowości bojowej aktywnie działającej jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Marcyporębie znajdującej się w Krajowym Systemie Ratowniczo - Gaśniczym.

 

23

 

 

Projekt pn. „Remont boksu garażowego w budynku remizy OSP Marcyporęba”


Wartość inwestycji:
10 250,00 zł

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego na realizację pracy budowlano – remontowych w remizach strażackich w 2020 roku w kwocie 5 125,00 zł

 

MALOPOLSKA