POLDER MPaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie przypomina o możliwości wzięcia udziału w konsultacjach projektu pn.: „Program działań nietechnicznych i retencyjnych stanowiący element zarządzania ryzykiem powodziowym w regionach wodnych Małej Wisły i Górnej Wisły (zlewnia powyżej Krakowa), z uwzględnieniem ochrony przed powodzią miasta Krakowa".

 

 

 

 

Celem zadania Projektu jest identyfikacja sposobów obniżenia zagrożenia i ryzyka powodziowego poprzez zastosowanie zintegrowanego pakietu działań retencyjnych. Proces poszukiwania dodatkowej retencji sfinalizowany został identyfikacją i lokalizacją potencjalnych obiektów retencyjnych w postaci polderów i zbiorników przeciwpowodziowych, które stanowią podstawę Programu działań nietechnicznych i retencyjnych.


Wszystkie informacje związane z tym projektem wraz z lokalizacją polderów dostępne są na stronie:  www.wislakonsultacje.pl 

 

 

POLDER

   

Polder Rusocice - Łączany (Sokółka)