ERASMUSZSP w Brzeźnicy znalazł się w wąskim gronie zaledwie 159 szkół w skali całego kraju, które otrzymały akredytację na składanie wniosków o granty unijne w sektorze Edukacja Szkolna Akcja 1 Programu Erasmus Plus. Akredytacja jest nowym, ułatwionym sposobem wnioskowania o dofinansowanie mobilności uczniów, nauczycieli, ale także pracowników administracyjnych działających w szkołach
i instytucjach związanych z oświatą.

 

 

 

Akcja 1 wspiera szkoły i inne organizacje działające w obszarze edukacji szkolnej, które chcą zorganizować mobilności edukacyjne dla uczniów i pracowników szkół.

Organizacje uczestniczące w swoich działaniach powinny aktywnie promować włączenie społeczne i różnorodność, zrównoważenie środowiskowe oraz edukację cyfrową wykorzystując w tych celach konkretne możliwości finansowania przewidziane w programie, poprzez podnoszenie świadomości wśród uczestników, dzielenie się najlepszymi praktykami oraz wybieranie odpowiednich rozwiązań dla swoich działań.

Otrzymanie akredytacji w zaledwie pierwszym roku jej działania jest niewątpliwie olbrzymim sukcesem placówki i mamy nadzieję na wykorzystanie w pełni możliwości edukacyjnych, jakie oferuje program Erasmus Plus, aby poprzez szkolenia nauczycieli i pracowników administracyjnych usprawnić działanie naszej szkoły, a uczniom wzbogacić ofertę edukacyjną, rozwijać ich zainteresowania, promować współpracę międzynarodową, wspólnie działać na rzecz ekologii i cyfryzacji, a przez to jeszcze lepiej przygotowywać uczniów na wyzwania czekające na nich w przyszłości.