OGLOSZENIEW dniu 14 maja 2021 r. Wojewoda Małopolski wydał Rozporządzenie w sprawie wprowadzenia środków zmniejszających ryzyko stwarzane przez dzikie ptactwo przenoszące wirusy wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na stada gęsi na terenie województwa małopolskiego.

 

 

 

 

Pełna treść rozporządzenia - pobierz