HA MW poniedziałek 13 września 2021 r. Wójt Gminy Brzeźnica Bogusław Antos wziął udział w uroczystych obchodach upamiętniających 77 rocznicę bohaterskiej śmierci sześciu amerykańskich lotników - członków załogi bombowca „Hell’s Angel”. Spotkanie miało miejsce obok obeliska upamiętniającego to wydarzenie w miejscowości Zygodowice.

 

 

 

 

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Gminę Tomice na czele z Wójtem Witoldem Grabowskim. Obchody rocznicowe rozpoczęły się od odegrania hymnów narodowych Stanów Zjednoczonych Ameryki i Polski przez Orkiestrę Dętą w Zygodowicach. Po przemowach, przybyli goście złożyli pod obeliskiem, okolicznościowe wiązanki kwiatów.

 

1 2
 3 
4 5

 

 

W uroczystościach wzięli udział Przedstawiciele Zarządu Województwa Małopolskiego: Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Iwona Gibas, Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Rafał Stuglik oraz Wiceprezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Małopolska Tadeusz Gola, Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koło Wadowice Anna Rauch, członek Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koło Wadowice Krystyna Curzydło, Prezes PTTK Oddział „Ziemia Wadowicka” Dyonizy Szczygielski, sołtys wsi Zygodowice Bogusława Kubarek.

W wydarzeniu udział wzięli również uczniowi szkół i okoliczni mieszkańcy.

 

6