TABLICA OGLSerdecznie zapraszamy aktywistów społecznych oraz osoby, szczególnie zainteresowane założeniem Organizacji Pozarządowej do udziału w cyklu szkoleniowym ABC dla NGO, czyli jak założyć Organizację Społeczną. Cykl odbędzie się w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2 Małopolska Zachodnia (powiaty oświęcimski, olkuski, chrzanowski, wadowicki).

 

 

 

 

Na cykl składa się osiem szkoleń. Zachęcamy Państwa do udziału w całym cyklu, ale jest również możliwość uczestnictwa w pojedynczych szkoleniach.

Zgłoszenia na pierwsze szkolenie przyjmowane są do 31.10.2021 Zalecamy szybsze zapisy na wszystkie szkolenia, ponieważ liczba miejsc jest ograniczona.  


Warunkiem uczestnictwa w szkoleniach jest przystąpienie do projektu MOWES2. Przytępienie do projektu będzie wiązać się z uzupełnieniem dokumentacji rekrutacyjnej. Po zgłoszeniu się na interesujące Państwa szkolenia, zostaną do Państwa wysłane odpowiednie formularze. Więcej informacji o projekcie, regulamin i wzory dokumentów znajdą Państwo pod linkiem: https://bis-krakow.pl/projekt/mowes-mz-2019-2022/

Dodatkowo dla tych z Państwa, którzy zgłoszą się na co najmniej 3 szkolenia przewidziane są pakiety edukacyjne, które zostaną zakupione dla Państwa NGO. Pakiety będą dobierane indywidualnie na podstawie Państwa wyborów i potrzeb NGO. Na pakiety składać się będą materiały edukacyjne, książki i publikacje o wartości do 60 złotych.

 

Dla organizacji, których przedstawiciele wezmą udział w całym cyklu szkoleniowym przewidziana jest nagroda  w wysokości 1000 złotych na realizację małego projektu w obszarze działań Organizacji.  

Poniżej znajduje się informacja o szkoleniach oraz linki do rejestracji.

Wszystkie szkolenia odbędą się w formie online. Po zgłoszeniu, każdy z Państwa otrzyma mailowo link do spotkania.

 

Rejestracja na szkolenie:

 

Rejestracja na szkolenie jest wymagana i odbywa się przez uzupełnienie formularzy (linki pod opisami szkoleń).

 

 

Harmonogram szkoleń:

 1. NGO – dlaczego warto? Co trzeba wiedzieć jeśli chce się założyć organizację?– 4.11.2021 godz. 17.00-20.00  - Olga Glńska
 • Rodzaje organizacji pozarządowych w Polsce, obszary działań
 • Różnice pomiędzy Fundacją a Stowarzyszeniem
 • Różnice pomiędzy Stowarzyszeniem zwykłym a rejestrowym
 • Inne formy: spółdzielnia socjalna i sp. z o.o. non profit
 • Kto może założyć organizację?
 • Jakie zasoby i jakie kompetencje są potrzebne, żeby założyć organizację?
 • Skąd organizacje mogą otrzymać pomoc i jak mogą zdobywać niezbędne informacje?
 • Jak sfinansować działania organizacji?
 • Jak stworzyć sobie miejsce pracy w organizacji?

 

Link do rejestracji:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSyNTf_HcDxUHoW4iEXG0GAFfsQ4v7VUomulB4xAOJriCSDg/viewform


UWAGA: zgłoszenia przyjmujemy jedynie do 31.10.21. Liczba miejsc jest ograniczona


 

 1. Planowanie strategiczne w organizacji – wprowadzenie
 • Integracja – ja i planowanie?
 • Po co planujemy?  Korzyści/szanse/trudności /bariery
 • Analiza problemów/potencjałów/szans/zagrożeń jako punkt wyjścia do planowania (praca na 1-2 narzędziach typu analiza SWOT, drzewo problemów, czy analiza interesariuszy)
 • Misja organizacji
 • Podsumowanie i zakończenie

 

Link do rejestracji: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8n_HNbptQIz_jPDpibxx0H94maXzsDuHY2oXDmSwAi0hNTA/viewform


UWAGA: zgłoszenia przyjmujemy jedynie do 5.11.21. Liczba miejsc jest ograniczona

 


 

 1. Formalno-prawne aspekty funkcjonowania organizacji pozarządowej
 • Znaczenie statutu dla funkcjonowania organizacji oraz dla odpowiedzialności członków Zarządu, zmiany w statucie
 • Rola władz w organizacjach pozarządowych
 • Członkowie, wolontariusze, pracownicy – role i formy zaangażowania
 • Zasady reprezentacji NGO i zawierania umów m.in. z członkami zarządów
 • Dokumentowanie prac zarządu i innych władz NGO

 

Link do rejestracji: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeT3eX-g2o-KY4B9PRp9TEHi2bhUMXWKHU0y6Mi2NICPENbSw/viewform


UWAGA: zgłoszenia przyjmujemy jedynie do 12.11.21. Liczba miejsc jest ograniczona

 


                                                                                         

 1. Źródła finansowania NGO -  25.11.2021 godz. 17.00-20.00 Kasia Wychowaniec
 • Działalność nieodpłatna, odpłatna, gospodarcza różnice
 • Granty i dotacje
 • Darowizny i sponsoring
 • Inne możliwości ( zbiórki, croudfunding)

 

Link do rejestracji:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_bF7u0iCIFs88TzHfjXZIQ9z8QGyioRDo56ApOeZ7nB3VNQ/viewform

UWAGA: zgłoszenia przyjmujemy jedynie do 20.11.21. Liczba miejsc jest ograniczona


 

 1. Akademia Koordynatora Projektu – Cz. 1. Merytoryka projektu  2.12.2021 godz. 17.00-20.00 Olga Glińska
 • Jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz – czyli jak napisać wniosek projektowy, który ułatwi realizację projektu
 • Umowa o dofinansowanie – najważniejsze zagadnienia
 • Prowadzenie dokumentacji projektu od strony merytorycznej
 • Zasady przygotowania sprawozdania merytorycznego z realizacji projektu finansowanego ze środków publicznych.

 

Link do rejestracji:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduJABL9leFeOdh2HTMBMTMLJ97YwR8Kohx4Glflioc79ZlPQ/viewform

UWAGA: zgłoszenia przyjmujemy jedynie do 26.11.21. Liczba miejsc jest ograniczona

 


 

 1. Akademia Koordynatora Projektu – Cz. 2. Finanse projektu 9.12.2021 godz. 17.00-20.00 Joanna Czarnik
 • Budżet projektu – jak go przygotować i z nim pracować?
 • Finanse w projekcie – zasady wydatkowania środków oraz dokumentowania kosztów.
 • Umowa o dofinansowanie – najważniejsze zagadnienia w zakresie finansów
 • Przydatne narzędzia do monitoringu i dokumentowania finansów projektu
 • Zasady przygotowania sprawozdania finansowego z realizacji projektu finansowanego ze środków publicznych.

 

Link do rejestracji: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeloTxOzrF4D-zTrtoRIbTzYKPXjxRWBPeO9ejxVW916ifq0Q/viewform

UWAGA: zgłoszenia przyjmujemy jedynie do 3.12.21. Liczba miejsc jest ograniczona

 


 

       7. Akademia Koordynatora Projektu – Cz. 3. Ludzie w projekcie 16.12.2022 godz. 17.00-20.00 Joanna Czarnik

 • Ludzie w projekcie – role formalne i możliwe formy współpracy
 • Zasady zawierania umów z członkami zespołu projektowego
 • Spontaniczność uporządkowana – czyli jak zaplanować i usprawnić działania własne i zespołu i nie stracić dobrej energii i atmosfery.
 • Komunikacja z zespołem projektowym – praktyczne rozwiązania i wskazówki.
 • Kodeks dobrych praktyk koordynatora projektu.

 

Link do rejestracji: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8FnCEarGfZAHu-CBThmtAfG7-KVr1aOKuhH3QD71lmjijLQ/viewform

UWAGA: zgłoszenia przyjmujemy jedynie do 11.11.21. Liczba miejsc jest ograniczona

 


 

 1. Księgowość i zarządzanie finansami  NGO -  5.01.2022 godz. 17.00 – 20.00 Małgorzata Klewska

1)Opodatkowanie CIT i VAT w NGO – na co zwrócić uwagę

2)Uproszczona księgowość, a pełne księgi - warunki

3)Procedury wewnętrzne:

o Czym jest polityka rachunkowości
o Sprawny obieg dokumentów
o Zatrudnianie i rozliczanie pracowników/współpracowników w NGO
o Współpraca zarządu z księgowością
o Kiedy kasa fiskalna jest niezbędna w organizacji
o Sprawozdawczość finansowa i podatki

 

Link do rejestracji: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoua2eKqobAfXzWedokHw46S3HSeMrYhEqKuXlLj3WGC8Z_g/viewform

UWAGA: zgłoszenia przyjmujemy jedynie do 17.12.21. Liczba miejsc jest ograniczona