SALA TLUCZAN MDo ogłoszonego przez gminę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę sali gimnastycznej w Tłuczani zgłosiło się trzech oferentów. Największą liczbę punktów zyskała firma Budowa+ Tomasz Szybiak, która zadeklarowała realizację inwestycji za kwotę 4 977 314,10 zł i zaoferowała 72 miesięczny okres gwarancji i rękojmi.

 

 

 

 

W najbliższym tygodniu zaplanowano podpisanie umowy z wykonawcą. Nowoczesny budynek o powierzchni użytkowej 955,48 m2 będzie posiadał funkcję sali gimnastycznej z towarzyszącymi pomieszczeniami szatni, zespołów sanitarnych, magazynów i kotłowni.


Jego wykonanie wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu ustalono na koniec przyszłego roku.

 

Na realizacje tej inwestycji Gmina Brzeźnica otrzymała rządową dotację w wysokości ponad 2 mln zł z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej.”

 

SALA LOGO