SALA MW dniu 5 listopada 2021 roku Wójt Gminy Bogusław Antos podpisał umowę z firmą Budowa+ Tomasz Szybiak na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Tłuczani.

 

 

 

 

 

W ramach zadania powstanie budynek o powierzchni użytkowej 955,48m2 z funkcją sali gimnastycznej z towarzyszącymi pomieszczeniami szatni, zespołów sanitarnych, magazynów i kotłowni. Realizacja inwestycji potrwa do końca przyszłego roku.

Sala gimnastyczna będzie obiektem ogólnodostępnym, z którego korzystać będą uczniowie szkoły podstawowej i mieszkańcy gminy, a szczególnie Tłuczani.

 

Inwestycja realizowana przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2021.

 

MS KULTSPORT