AZBEST 2021 MTegoroczna zbiórka wyrobów zawierających azbest zakończyła się na terenie gminy. Odbiór, transport i utylizację w ramach podpisanej umowy zlecono firmie Remontowo-Budowlanej „RAGAR” z Krakowa, która zebrała 74,99 ton (Mg) wyrobów zawierających azbest z terenu 33 nieruchomości.

 

 

 

 

 

 

Koszt transportu i unieszkodliwienia został pokryty z budżetu Gminy Brzeźnica i wyniósł 28.994,13 zł.


Akcja usuwania azbestu z terenu naszej gminy kontynuowana jest corocznie, w związku z tym zachęcamy wszystkich mieszkańców, posiadających na swoich nieruchomościach odpady niebezpieczne zawierające azbest, do składania wniosków o odbiór azbestu.

 

 

Informacja dla mieszkańców Gminy Brzeźnica składających wnioski o odbiór i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest – do pobrania

 

Wniosek o odbiór azbestu. – do pobrania