23 grudnia 2021 roku zgodnie z tradycją przedstawiciele z 51 Drużyny Harcerskiej „Wędrownicy” im. Tadeusza Kościuszki z Brzeźnicy przekazali na ręce Wójta Gminy Brzeźnica Bogusława Antosa Betlejemskie Światło Pokoju.

 

 

 

 

Betlejemskie Światło Pokoju po raz pierwszy zorganizowano w 1986 r. w Austrii. Rok później patronat nad akcją objęli skauci austriaccy.

 

 

Co roku chłopiec lub dziewczynka odbierają światło z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Później trafia ono do Wiednia, skąd uroczyście jest przekazywane mieszkańcom miasta i przedstawicielom organizacji skautowych z wielu krajów europejskich.


Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie Światło Pokoju od 1991 roku. Tradycją jest, iż ZHP otrzymuje Światło od słowackich skautów. Przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji raz w Polsce. Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ – do Szwecji. 

 

 

 

 

 

/ źródło: www.swiatlo.zhp.pl /