PRZEDSIEBIORCA

Informujemy, że od 13 grudnia 2021 r. Ministerstwo Rozwoju i Technologii wprowadziło zmiany w obsłudze rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Biznes.gov.pl zastąpił dotychczasową stronę ceidg.gov.pl, a wszystkie usługi zostały całkowicie przeniesione na nowy portal.

 

 

 

 

Zmiana dotyczy głównie przeniesienia usług elektronicznych dla przedsiębiorców, tj. usługi założenia działalności gospodarczej, zmiany danych, zawieszenia, wznowienia i zamknięcia działalności gospodarczej ze strony ceidg.gov.pl na serwis Biznes.gov.pl. Oznacza to, że konta użytkowników ceidg.gov.pl zostały wyłączone i zastąpione przez Konto Przedsiębiorcy na stronie Biznes.gov.pl, połączone automatycznie z danymi z CEIDG.

Wprowadzone zostały również nowe papierowe wzory formularzy, instrukcji oraz zaświadczeń.

 

Ponadto od 1 stycznia 2022 r. nie będzie możliwości złożenia wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej.


Karta podatkowa (pit-16/pit-16s), a nowy formularz CEIDG-1


Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw w ramach tzw. Polskiego Ładu zakłada, że od 1 stycznia 2022 roku nie będzie możliwości złożenia wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej. Dlatego też w zmienionym formularzu CEIDG-1, który obowiązuje od 13 grudnia 2021 r., w punkcie 15 usunięto możliwość wyboru karty podatkowej, jako formy opodatkowania.

 

Jednocześnie należy zauważyć, że:


- karta podatkowa jest wygaszana, ale pozostanie dla przedsiębiorców, którzy nie zrezygnowali z opodatkowania w tej formie po dniu 31 grudnia 2021 r. i nie utracili prawa do opodatkowania w tej formie po tym dniu;
- do czasu ostatniego przedsiębiorcy opodatkowanego w formie karty podatkowej pozostanie informacja o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności (PIT-16Z/PIT-16ZS);
- w przypadku pozostałych przedsiębiorców karta podatkowa nie będzie miała już zastosowania, tym samym nie będzie już PIT-16/PIT-16S.

 

 

Poznaj szczegóły: https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/001157