GLOWNEKapliczka z wizerunkami świętych patronów w Marcyporębie była już mocno zniszczona i wymagała interwencji konserwatorskiej. Jest wpisana do Gminnej Ewidencji Zabytków, dlatego remont był przeprowadzany po uzgodnieniach z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

 

 

 

 

Przeprowadzone prace konserwatorskie polegały m.in. na demontażu poszczególnych części kapliczki, usunięciu z obiektów zanieczyszczeń, sklejeniu pękniętych elementów. Następnym etapem było uzupełnienie ubytków i uczytelnienie formy rzeźbiarskiej. Kapliczka zyskała również ogrodzenie.


Efektem realizacji zadania jest odnowa cennego zabytku architektury sakralnej gminy. Odrestaurowanie dorobku historii miało na celu zachowanie miejsca pamięci i kulturowej wartości artystycznej.

Koszt przeprowadzonych prac wyniósł 46 160,00 zł, w tym 10 000,00 zł to dotacja celowa ze środków Województwa Małopolskiego w ramach konkursu „Małopolska Pamięta – zachowanie miejsc pamięci narodowej i martyrologii”. Prace konserwatorskie wykonała firma REPARO Konserwacja Zabytków Mariusz Wrona z Blizne.

 

 

123
Kapliczka autor Mariusz Wrona KonserwatorKapliczka autor Mariusz Wrona KonserwatorKapliczka autor Mariusz Wrona Konserwator

 

 

 

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

 

MALOPOLSKA