Gmina Brzeźnica oferuje ciągłą pomoc humanitarną dla ofiar wojny z Ukrainy. W miarę posiadanych miejsc oferujemy zakwaterowanie wraz z wyżywieniem.

 

 

 

 

Z kolei wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy w postaci darów czy pomocy finansowej wynikającej z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa proszone są o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Brzeźnicy, tel. 33 823 23 83 w. 30, 31, 33, 34.

Dary wydawane są codziennie w godzinach pracy ośrodka.