SUWUmowy na realizację kolejnej dużej inwestycji gminnej zostały dziś podpisane w Urzędzie Gminy Brzeźnica przez wójta Bogusława Antosa i Wykonawców wybranych w ramach przeprowadzonego zamówienia publicznego, a dotyczą budowy stacji uzdatniania wody wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Brzeźnicy. Operacja realizowana będzie w dwóch częściach.

 

 

 

2

 

Pierwsza część przewiduje budowę stacji uzdatniania w miejscowości Brzeźnica w tym: rozbiórkę budynku gospodarczego, budowę budynku SUW wraz z instalacjami (w tym OZE), budowę rurociągów tłocznych, odcinka sieci magistralnej, przebudowę i budowę nowych studni, budowę 2 osadników, instalacji kanalizacji do neutralizatora ścieków, budowę 2 zbiorników wody uzdatnionej o poj. 300 m3 i przyłącza kanalizacji do zbiornika bezodpływowego oraz wykonanie placu manewrowego z miejscami postojowymi i ogrodzeniem terenu.

 

3

 

Druga część obejmuje zakup ciągnika z beczką do przewozu wody pitnej.

Zakończenie realizacji przedsięwzięcia planowane jest w połowie sierpnia 2023 roku. Całkowita wartość to 9,2 mln złotych. Gmina Brzeźnica na to zadanie otrzymała dofinansowanie w wysokości 7 125 000 zł z Rządowego Funduszu „Polski Ład”. To wsparcie finansowe pozwoli zastąpić wyeksploatowaną i przestarzałą w technologię obecną stacje.

 

Bardzo się cieszę, że dzięki rządowym pieniądzom zostanie zrealizowana inwestycja służąca wszystkim mieszkańcom gminy, dzięki której znacząco poprawi się proces ujmowania i uzdatniania wody ze studni głębinowych oraz efektywność energetyczna SUW, a co najważniejsze zwiększy się bezpieczeństwo zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę - podsumowuje Wójt Gminy Brzeźnica.

 

 PL