POZNAJ POLSKEGmina Brzeźnica otrzymała wsparcie finansowe w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”. Przyznane przez Ministra środki finansowe przeznaczone są na dofinansowanie wycieczek organizowanych przez szkoły. Wycieczki szkolne mają pomóc w poznawaniu naszego dziedzictwa narodowego, kulturowego oraz naukowego przez dotarcie do ciekawych miejsc, postaci, zabytków. 

 

 

 

 

 

 

Nasza Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 79 276,00 zł z przeznaczeniem na realizację dwunastu wycieczek dla uczniów naszych szkół.

 

Wsparciem w ramach programu zostały objęte szkoły:

 

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzeźnicy- Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Brzeźnicy

 • Klasy I-III - wycieczka jednodniowa do niżej wymienionych punktów edukacyjnych :

- Kopalnia soli w Wieliczce

- Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka

 • Klasy I-III - wycieczka jednodniowa do niżej wymienionych punktów edukacyjnych :

- Kopalnia soli w Wieliczce

- Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka

 

2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączanach- Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Łączanach

 • Klasy IV-VIII -wycieczka trzydniowa do niżej wymienionych punktów edukacyjnych :

- Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

- Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

- Gniezno- Katedra pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i  

św. Wojciecha

- Poznań – historyczny zespół miasta

- Bazylika Archikatedralna św. Apostołów Piotra i Pawła w Poznaniu

- Rezerwat archeologiczny Biskupin

 

3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tłuczani- Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Tłuczani

 • Klasy IV-VIII -wycieczka jednodniowa do niżej wymienionych punktów edukacyjnych :

- Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

- Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema w Krakowie

 • Klasy I-III -wycieczka jednodniowa do niżej wymienionych punktów edukacyjnych :

- Kopalnia soli - Bochnia

- Tyniec – zespół opactwa Benedyktynów

 

4. Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Marcyporębie

 • Klasy IV-VIII - wycieczka dwudniowa do Wrocławia do niżej wymienionych punktów edukacyjnych :

- Hala Stulecia

- Wrocław – zespół historycznego centrum

- Hydropolis - Interaktywne Muzeum Wody

- Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego

- Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Panorama Racławicka

 • Klasy IV-VIII - wycieczka jednodniowa do niżej wymienionych punktów edukacyjnych :

- Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu

- Stary Sącz – zespół staromiejski wraz z klasztorem sióstr Klarysek

 • Klasy I-III - wycieczka jednodniowa do Krakowa do niżej wymienionych punktów edukacyjnych :

- Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema w Krakowie

- Zamek Królewski na Wawelu. Państwowe Zbiory Sztuki.

 

5. Szkoła Podstawowa im. Antoniego Kucharczyka w Paszkówce

 • Klasy IV-VIII - wycieczka jednodniowa do Krakowa do niżej wymienionych punktów edukacyjnych :

- Zamek Królewski na Wawelu. Państwowe Zbiory Sztuki.

- Kraków– historyczny zespół miasta

 • Klasy I-III - wycieczka jednodniowa do niżej wymienionych punktów edukacyjnych :

- Kopalnia soli w Wieliczce

- Tyniec – zespół opactwa Benedyktynów.

 

6. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Sosnowicach

 • Klasy IV-VIII - wycieczka trzydniowa do Warszawy do niżej wymienionych punktów edukacyjnych :

- Biblioteka Uniwersytecka

- Autentyczny fragment muru Getta Warszawskiego

- Zespół zabytkowych cmentarzy wyznaniowych na Powązkach,

- Historyczny zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem

- Muzeum Plakatu w Wilanowie, Muzeum Narodowe w Warszawie

- Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego

- Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie

- Centrum Nauki Kopernik

- Muzeum Powstania Warszawskiego

 • Klasy I-III - wycieczka jednodniowa do niżej wymienionych punktów edukacyjnych :

- Bochnia - Kopalnia soli

- Sanktuarium w Łagiewnikach

 

POZNAJ POLSKE

 

 

Wójt Gminy Brzeźnica

Bogusław Antos